Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja wójta gminy Tomice o wynikach konsultacji społecznych

Informacja wójta gminy Tomice o wynikach konsultacji społecznych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Informacja Wójta Gminy Tomice o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025.

Na podstawie § 4 ust. 2 zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 Wójt Gminy Tomice podaje do wiadomości publicznej wyniki konsultacji

Podstawa prawna konsultacji społecznych:
1) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
2) uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 8615).

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych: 16-23 maja 2016 r.

Wyniki konsultacji społecznych:
W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono 7 uwag i propozycji, które zamieszczono w poniższej tabeli wraz z informacją o sposobie ich załatwienia.

Wójt Gminy Tomice
(-)Witold Grabowski

Uwagi i propozycje do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych w dniach 16-23 maja 2016 r. wraz z informacją o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag o propozycji (pobierz)