Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice wraz z Firmą KOMWAD- wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice informuje, że od lutego 2017 roku będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Radocza, ul. Stawowa. PSZOK będzie czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8.00- 13.00.

Mieszkańcy z terenu Gminy Tomice po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za poprzedni kwartał będą mogli oddawać następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:
– papier,
– szkło,
– tworzywa sztuczne, meble i odpady wielomateriałowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg/ jedną nieruchomość na rok,
– odpady zielone w okresie od maja do listopada w ilości do 5 worków o pojemności 120 litrów/ jedną nieruchomość na miesiąc.

Jednocześnie informujemy, że odpady powyżej ustalonego limitu są dodatkowo płatne (przy oddaniu odpadu), a ich ceny wynoszą odpowiednio:
– odpady budowlane i rozbiórkowe 360,00 zł./ 1 t- luzem lub 18,00 zł./ worek 120 l. tj. ok. 50 kg.,
– odpady zielone- 15,00 zł./worek 120 l.