Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja w sprawie wymiany kotłów

Informacja w sprawie wymiany kotłów

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice informuje, że na terenie gminy rozpoczął się proces wykonywania ocen energetycznych w budynkach, których właściciele złożyli w wyznaczonym terminie deklaracje udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Oceny energetyczne przeprowadzane będą bezpłatnie przez pracowników firmy Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. z Krakowa wybranej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Koordynatorzy terenowi firmy NDE będą kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami przed planowaną wizytą. Mieszkańcy proszeni są o udostępnienie budynku – w szczególności kotłowni – oraz posiadanej dokumentacji technicznej.

W celu weryfikacji audytorzy posiadać będą identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Tomice. W razie wątpliwości dotyczących tożsamości audytorów wskazany jest kontakt z firmą NDE pod numerem telefonu (12) 345 49 72 lub tel. komórkowy 736 770 150, w celu potwierdzenia danych osoby wykonującej ocenę.

Wszelkie uwagi i dodatkowe pytania należy kierować do Ekodoradcy Urzędu Gminy Tomice, pok. 2, tel. 33 823 35 98  wew. 15, e-mail: eko-doradca@tomice.pl

Zbiorcze upoważnienie, wystawione przez Wójta Gminy Tomice pobierz TUTAJ

Informacje dotyczące audytu energetycznego: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44