logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja w sprawie ankiet dotyczących inwentaryzacji ogrzewania budynków

Informacja w sprawie ankiet dotyczących inwentaryzacji ogrzewania budynków

Informacja w sprawie ankiet dotyczących inwentaryzacji ogrzewania budynków

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego, Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (pieców i kotłów C.O.).

Mając na względzie powyższe Wójt Gminy Tomice zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy o wypełnienie, w miarę posiadanych informacji, ankiety dot. ogrzewania budynku mieszkalnego i dostarczenie jej osobiście do Urzędu Gminy Tomice pok. nr 2 lub przesłać pocztą na adres e-mail: eko-doradca@tomice.pl w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Aktualizacja danych umożliwi gminie wywiązywanie się z obowiązków realizacji w/w  Programu oraz uniknięcia kar administracyjnych nakładanych na gminę podczas kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ponadto informuję, że ankiety zostaną dostarczone każdemu właścicielowi budynku mieszkalnego z terenu gminy wraz z nakazem płatniczym podatku. Poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 823.35.98 wew. 15

Ankieta Baza inwentaryzacji ogrzewania

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski