Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / Stypendyści nagrodzeni

Stypendyści nagrodzeni

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja   Wydarzenia  

W ubiegłym tygodniu (20-22.03) w pięciu placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po I semestrze roku szkolnego 2016/1017 stypendium otrzymało 27 uczniów, w tym dwóch z nich otrzymało stypendia zarówno za wyniki w nauce jak i za szczególne osiągnięcia. Łączna kwota wypłaconych nagród to 6450 zł. W SP Radocza nagrodzono 11 uczniów, z SP Woźniki – 3, w ZSP Witanowice – 1, w ZSP Tomice – 2, a w Gimnazjum – 10. Najwyższa średnia to 5,37 w Gimnazjum i 5,27 w ZSP Tomice.

Stypendium Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne przyznane jest na okres semestru szkolnego i wręczane najzdolniejszym uczniom raz w semestrze. Aby je uzyskać w semestrze szkolnym trzeba uzyskać średnią ocen 5,0 z określonych w uchwale Rady Gminy Tomice przedmiotów oraz posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Nagrody za szczególne osiągnięcia przyznawane są zaś finalistom i laureatom co najmniej wojewódzkiego stopnia konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zdobywcom trzech pierwszych lokat w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego lub też zdobywcom trzech pierwszych lokat stopnia co najmniej wojewódzkiego innych konkursów.

Stypendium Wójta Gminy Tomice Pana Witolda Grabowskiego za wysokie wyniki w nauce otrzymali: ZSP w Witanowicach – Hubert Bliźnik; ZSP Tomice – Dominik Baklarz, Nikola Kruk; SP Woźniki – Kinga Kawała, Maciej Bednarz, Zofia Placek; SP Radocza – Bartłomiej Wójtowicz, Bartosz Wata, Beata Drabczyk, Dominika Głąb, Emilia Rączka, Julia Cichoń, Natalia Spisak, Nikodem Nycz, Szymon Żak, Zuzanna Gibas; Gimnazjum Tomice – Aleksandra Dębska, Ewelina Wielińska, Gabriela Kozioł, Julia Rączka, Justyna Russek, Karolina Kot, Katarzyna Mej, Laura Porębska, Marta Kwarciak, Weronika Pawlik.

Stypendium Wójta Gminy Tomice Pana Witolda Grabowskiego za szczególne osiągnięcia otrzymali: SP Radocza – Bartłomiej Wójtowicz, Bartosz Wata, Piotr Gąsiorowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, rodzicom oraz zaangażowanym w pracę z nimi nauczycielom.