Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / Praktyka czyni mistrza

Praktyka czyni mistrza

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja  

„Praktyka czyni mistrza” to projekt realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Radoczy we współpracy z firmą IFOM z Bolonii. Realizacja projektu przypada na okres 01.10.2017 – 30.09.2018, a działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie wynosi 269 423,25 PLN.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy informuje:

„Praktyka czyni mistrza” to projekt skierowany do 24 naszych uczniów, kształcących się w kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie ci wyjadą na staże do Włoch na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Tworząc ten projekt przyświecał nam cel ułatwienia naszym uczniom uzyskania zatrudnienia po ukończeniu nauki poprzez takie dostosowanie nauczania w szkole, aby współgrało ono z współczesnymi zmianami gospodarczymi. Realizacji celu ma służyć organizacja staży we włoskich przedsiębiorstwach dla naszych uczniów. Projekt wpłynie na poprawę kompetencji zawodowych uczestników oraz uzyskanie przez nich niezbędnych umiejętności praktycznych ułatwiających podjęcie zatrudnienia w przyszłości. Wpłynie też na podwyższenie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczestników, w tym wiary we własne możliwości, motywacji, samodzielności, umiejętności pracy w grupie. Miesięczny pobyt za granicą to także niepowtarzalna szansa do nauki języka i nabycia postaw ułatwiających wchodzenie w interakcje na rynku pracy, jak np. otwartość, innowacyjność, kreatywność, tolerancja, świadomość międzykulturowa. Organizacja staży zagranicznych przyniesie też korzyści organizacjom partnerskim. Poprawią się kompetencje językowe naszej kadry i motywacja do dalszych działań oraz zwiększy się świadomość międzykulturowa i wiedza o systemie edukacji w Europie. Projekt przyczyni się też do zwiększenia prestiżu szkoły i nawiązania nowych kontaktów na polu edukacji zawodowej.
Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma IFOM z Bolonii. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.
Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia kulturowe przygotowujące ich na realia funkcjonowania we Włoszech i w miejscu pobytu, tj. w akademiku w Bolonii. Podczas zajęć dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin akademika. Pedagog przeprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych, a lektorzy przeprowadzą zajęcia z języka angielskiego i włoskiego. Zakupimy także dla uczniów odzież roboczą wymaganą przez organizatora staży.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Mediolanu i Florencji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Źródło: ZSCKU w Radoczy