Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Edukacja / Nasz Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100

Nasz Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100

Opublikowano w dniu: w kategorii: Edukacja  

W celu uczczenia stulecia urodzin św. Jana Pawła II, uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach, podejmują szereg działań.

STOP dla PLASTIKU

Jan Paweł II w swoim nauczaniu poświęcił wiele uwagi problematyce ochrony środowiska. Stworzył własną koncepcję, w której uwzględnił najważniejsze zagadnienia związane z zachowaniem istniejących jeszcze dóbr przyrody. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że Jan Paweł II podkreśla nie tylko konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, ale także ludzkiego, ponieważ te dwa wymiary się uzupełniają i dopełniają. W jego wypowiedziach znajdujemy również akceptację i pochwałę dla wspólnych działań. Widoczne to jest w „Orędziu z okazji Nowego Roku 1990″: ” W obliczu powszechnej degradacji środowiska naturalnego ludzkość uświadomiła sobie, że nie można dłużej wykorzystywać zasobów ziemi w sposób taki, jak w przeszłości. Zjawisko to niepokoi opinię publiczną i polityków, podczas gdy specjaliści z różnych dziedzin nauki badają jego przyczyny. Kształtuje się w ten sposób świadomość ekologiczna, której nie należy tłumić, a przeciwnie trzeba sprzyjać jej pogłębianiu i dojrzewaniu, tak aby mogła znaleźć wyraz w konkretnych programach i inicjatywach”. Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II postanowiliśmy podjąć działania proekologiczne zmierzające do ograniczenia liczby opakowań i przedmiotów z tworzyw sztucznych.

Podejmujemy wyzwanie

Podjęcie wyzwania było efektem omawiania lektury „Zaczarowana zagroda” w klasie II b. Omawiając przyczyny, które zagrażają pingwinom, oglądaliśmy film „Ocean śmieci”. Uczniowie byli wstrząśnięci tym, do czego doprowadza wygoda i bezmyślność człowieka. Pierwsze nasze postanowienie: Do pakowania drugiego śniadania nie będziemy używać opakowań foliowych. W ciągu tygodnia z śniadaniówek uczniów klasy II b zniknęły foliówki. Stwierdziliśmy, że możemy więcej. Aby zainspirować do działań pozostałe klasy, na korytarzu pojawiła się gazetka: STOP dla PLASTIKU! Dla podniesienia wagi tego projektu postanowiliśmy na patrona naszych działań obrać Naszego Papieża – Wielkiego Obrońcę Środowiska Naturalnego. Będzie to nasz DAR na 100! – Duchowy Pomnik dla Jana Pawła II – Dar na stulecia Jego urodzin.

Docieramy do rodziców

Zebranie z rodzicami zostało zaplanowane na 23 I –  Światowy Dzień bez opakowań foliowych. Wcale tego nie planowaliśmy, ale był to najlepszy moment, aby zainspirować rodziców do współpracy i wspólnie rozpocząć plastikową rewolucję. Najlepszymi ambasadorami nowatorskich rozwiązań proekologicznych są dzieci, w związku z tym w spotkaniu z rodzicami uczestniczyli uczniowie. Ósmoklasiści przedstawili zebranym samodzielnie przygotowaną prezentację o skutkach zanieczyszczenia środowiska plastikiem i zaproponowali zmianę naszych przyzwyczajeń, wskazując konkretne propozycje. Co roku na świecie zużywa się około 60 milionów ton jednorazowych “siatek”. Każda z nich służy nam średnio około 20 minut. Potem staje się odpadem i trafia na wysypiska. Jedna torba rozkłada się 100, a nawet 400 lat i przez cały ten czas uwalnia szkodliwe substancje chemiczne.

Bal karnawałowy bez plastiku

Nauczycielki naszego przedszkola przygotowały ze starych gazet piękną dekorację auli – obyło się bez balonów. Wielu przedszkolaków i uczniów wraz z rodzicami wykreowało ciekawe i zaskakujące stroje ekologiczne. Wyzwaniem dla rodziców było również przygotowanie poczęstunków bez plastików. Rodzice klasy III a postawili sobie jeszcze jeden warunek, aby to był zdrowy poczęstunek. Przygotowali: roladki z tortilli, mandarynki, lemoniada w szklanych słojach.

Walentynka dla naszej Ziemi

W dniu świętego Walentego szkolni listonosze mieli wiele pracy – ponad 100 listów do rozniesienia. Miłe słowa dla kolegów, koleżanek, dla przyjaciół i sympatii, ale także dla Naszej ZIEMI. Te ostatnie wyeksponowaliśmy na specjalnej gazetce. Zielone serduszka pokryły rysunki przedstawiające piękne krajobrazy, życzenia, obietnice i proste słowa: Kocham Cię Ziemio! „Zerówkowicze” też potrafili te wyznania napisać na swoich walentynkach.

Inscenizacja „Królowa Śniegu”

Uczniowie klasy III a przygotowali przedstawienie kukiełkowe „Królowa Śniegu” na motywach baśni H. Ch. Andersena z nowym, aktualnym zakończeniem. Królowa Śniegu zrozumiała swój błąd. Jako dobra królowa postanowiła wrócić na Ziemię, ale … klimat się zmienił i utrudnił jej powrót. Działania ludzi muszą ulec zmianie, bo Zima na ziemię nigdy nie wróci. Tym przesłaniem Królowa Śniegu zachęcała nas do podejmowania wyzwań i zmian naszego postępowania. Wszystkie dekoracje i kukiełki zostały wykonane przez dzieci z surowców wtórnych. Królowa Śniegu zapowiedziała konkurs plastyczny „Zrób coś dla klimatu”.

8 MARCA – laurka dla wszystkich kobiet i … Ziemi też

Uczniowie dla uczczenia Święta Kobiet przygotowali program artystyczny. Dekoracja i laurki dla pań zostały wykonane z makulatury. Czy Ziemia to też kobieta? Oczywiście. Piękna, mądra, wyrozumiała, szczodra, ale już też zatroskana, zmęczona, poraniona, … . Z okazji 8 marca życzmy Jej mądrych, rozważnych, odpowiedzialnych i zatroskanych o jej dobrostan mieszkańców.

Podejmując się przedsięwzięcia STOP dla PLASTIKU, mieliśmy kilka pomysłów, a w tej chwili nie ma w szkole wydarzenia, któremu nie towarzyszyłoby działanie proekologiczne. Coraz bardziej się rozkręcamy. Przed nami jeszcze wiele ciekawych zadań. Szczególnie obfite w wydarzenia będą obchody Dnia Wiosny i Dnia Ziemi. Przyświeca nam przecież chęć uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II – Jego nauczanie nazywano „odkrywkową kopalnią złota”.  Ten wielki Papież może być patronem różnych dzieł „tu i teraz”.

Opracowanie: Dorota Bilińska

W odpowiedzi na zgłoszenie naszej inicjatywy do projektu „Dar na Stulecie” skierowano do nas następujący list:

Nasz Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100„Człowiek staje się wolny poprzez dar z siebie”
(św. Jan Paweł II, Centesimus Annus)

Bardzo dziękujemy za dołączenie do projektu „Dar na Stulecie”!
Od tej chwili razem budujemy wspólnotę dobra i solidarności! Wszystkie nasze dokonania spiszemy w księdze, którą złożymy 18 maja 2020 w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie jako wotum – duchowy pomnik z serc i umysłów Polaków, nasz dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II.
W trakcie, a zwłaszcza po zakończeniu Państwa inicjatywy zachęcamy do przesłania relacji (fotografie, filmy), które dołączymy do spisanych wydarzeń, organizowanych w ramach projektu Dar na stulecie. (Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla organizatorów na wykorzystywanie do celów związanych projektem „Dar na Stulecie”).

Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej www.darna100.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych: www.facebook.com/darnasto oraz www.instagram.com/dar_na_100/.

Zachęcamy także do zapraszania rodziny, bliskich i znajomych do włączenia się w to nasze wspólne dzieło.

Bardzo serdecznie pozdrawiamy,
Organizatorzy „Daru na Stulecie”