Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / „SmoG Wawelski” podczas konkursu „Czyste powietrze”

„SmoG Wawelski” podczas konkursu „Czyste powietrze”

Z okazji Dnia Czystego Powietrza Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowali konkurs pod hasłem „Czyste powietrze w Gminie Tomice”. Celem konkursu była: edukacja ekologiczna w zakresie poprawy powietrza, wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt, popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu oraz kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.

Konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tomice. Dzieci przedszkolne oraz klasy I-VI wykonywały pracę plastyczną na dowolnym formacie natomiast klasy VII i młodzież gimnazjalna składały hasło, slogan promujący czyste powietrze w Gminie Tomice.

W dniu 7 listopada 2017 r. komisja konkursowa w składzie: Mira Sabatowicz, Urszula Cimoch, Maria Paśnik przyznała miejsca oraz wyróżnienia.

I kategoria: przedszkole (dzieci 2,5 do 4 lat)
I miejsce – Patryk Smoleń (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
I miejsce – Zuzanna Witek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
II miejsce – Wiktoria Pająk (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
III miejsce – Gabriela Dubel (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Natalia Baklarz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Filip Kościelniak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
W tej kategorii jury przyznało upominki za udział w konkursie: Zuzanna Ostafin (Woźniki), Milena Skrzyńska (Witanowice) oraz Miłosz Modliński, Maja Stańczyk, Michał Stańczyk i Oliwia Ćwiertnia (Tomice)

II kategoria: przedszkole (dzieci 5 i 6 lat)
I miejsce – Alicja Grabowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
II miejsce – Jakub Dębski (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
III miejsce – Szymon Pająk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Kacper Boba (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Eliza Majtyka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Eliza Starowicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
W tej kategorii jury przyznało upominki za udział w konkursie: Oskar Maślanka, Liliana Tyrybon, Maja Adamik, Igor Paździora, Karol Kwiatek, Aleksandra Węgrzyn, Kacper Rokitka, Amelia Cimoch, Oliwia Kot, Zuzanna Pytlowska, Anna Stanek, Michalina Hatala, Julia Śliwa, Lilianna Stawowy, Maja Zemanek, Julia Grochal i Amelia Wajdzik (Tomice)

III kategoria: klasy I-III
I miejsce – Natalia Putek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
II miejsce – Emilia Borek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
III miejsce – Jowita Góra (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Julia Pająk (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Dominik Modliński (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)

IV kategoria: klasy IV-VI
I miejsce – Weronika Nicieja (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
I miejsce – Hubert Bliźnik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
II miejsce – Wiktoria Kowalczyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
III miejsce – Franciszek Mrowiec (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Marcelina Szypuła (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
wyróżnienie – Antonina Wołek (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
wyróżnienie – Julia Bałys (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Karolina Putek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)
wyróżnienie – Kamila Byrska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)

V kategoria: klasy VII i gimnazjum
I miejsce – Mateusz Elżbieciak (Zespół Szkolno-rzedszkolny w Witanowicach)
II miejsce – Natalia Łopatecka (Zespół Szkolno-rzedszkolny w Witanowicach)
III miejsce – Weronika Mikołajczyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach)

W sobotę (18.11) Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski wraz z eko-doradcą Urszulą Cimoch wręczyli nagrody laureatom konkursu. Wręczenie nagród poprzedzone było spektaklem pn. „SmoG Wawelski” w wykonaniu Studia Teatralnego Sztuka z Trzebini. Spektakl miał charakter bajki o tematyce ekologicznej – przypominał dzieciom jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczył jak o nią dbać by nie zanieczyszczać zbytnio środowiska. Bohaterem przedstawienia był nie smok wawelski , ale smog który zanieczyszcza powietrze. Akcja toczyła się w Krakowie na Wawelu.
Aktorzy zachęcali dzieci do wspólnej zabawy, tańca- krakowiaka, a także zasadzenia drzewka w doniczce. Mali uczestnicy wykazały się dużą wiedzą o ekologii i aktywnością poprzez udział w tańcach i zabawach z aktorami.

„SmoG Wawelski” podczas konkursu „Czyste powietrze”