Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Wzorem lat ubiegłych, od wczoraj (06.12) do 15.12.2021 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Gminy Tomice prowadzane są pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej realizowanego przez Gminę Tomice.

W tym roku pyłomierz został zamontowany na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie.

Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów.

PM10 – szkodliwy pył zawieszony

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany.
PM10 przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu.

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice„Projekt LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej”