Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Ochrona środowiska / Ekodoradca w Gminie Tomice / Konkurs plastyczny pt. „ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE”

Konkurs plastyczny pt. „ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE”

Urząd Gminy Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa zapraszają uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tomice do udziału w konkursie plastycznym pt.: „ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE”.

Celem konkursu jest m. in.: edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza, wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt, kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Prace powinny być wykonana w formie plakatu. Z pośród wszystkich prac zostaną wybrane najlepsze plakaty, które będą zawieszone na tablicach ogłoszeń w 6 sołectwach oraz w szkołach na terenie Gminy Tomice.

Prace należy składać w terminie do 12 listopada 2021 r. w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte zostały w regulaminie.

Konkurs został zorganizowany z okazji Dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest 14 listopada oraz w ramach realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze/ Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021

Załączniki:
Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny pt. "ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE"
Konkurs plastyczny pt. "ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE"