logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2016 r.

Rejestr umów – 2016 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2016.01.04
Folga MałgorzataPrace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w 2016 roku2016.01.01-2016.12.31

400,00


2.2016.01.04
Kręcioch WojciechPrace związane z utrzymaniem porządku przy budynkach Urzędu Gminy2016.01.01-2016.01.31

1.400,00


3.2016.01.04
Poczta Polska
ul. Grochowska 2
30-940 Kraków
Usługi pocztowe2016.01.04-2016.12.31

0,00


4.2016.01.04
Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice2016.01.04-2016.12.31

8.400,00


5.2016.01.04Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Lgocie2016.01.01-2016.12.31

4.200,00


6.2016.01.04
Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Radoczy2016.01.01-2016.12.31

4.200,00


7.2016.01.04
Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Tomicach2016.01.01-2016.12.31

4.200,00


8.2016.01.04
Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Witanowicach2016.01.01-2016.12.31

4.200,00


9.2016.01.04
Rudek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Woźnikach2016.01.01-2016.12.31

4.200,00


10.2016.01.04
Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Zygodowicach2016.01.01-2016.12.31

2.520,00


11.2016.01.04
Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach2016.01.01-2016.12.31

3.240,00


12.2016.01.07
Międzykomunalna Spółka Akcyjna "MUNICIPIUM"
ul. Konduktorska 18/7
00-775 Warszawa
Prenumerata czasopisma Wspólnota2016.01.01-2016.12.31

624,00


13.2016.01.07
K&K Zakład Innowacyjno-Badawczy Odzysku i Przerobu Związków Organicznych
ul. Floriańska 1
32-300 Olkusz
Pozyskiwanie środków z UE2016.01.07-2016.12.31

29.520,00


14.2016.01.07
Animal-Net "ZASOLE"
ul. Garbarska 10
42-600 Oświęcim
Wykonanie usługi związanej z interwencyjnych wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice oraz przewiezieniem ich do schroniska2016.01.07-2016.12.31

9.000,00


15.2016.01.07
ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Wykonywanie usługi związanej z usuwaniem z obszaru Gminy Tomice i utylizacją produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych2016.01.07-2016.12.31

2.100,00


16.2016.01.13
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
os. XXX-lecia PRL 9
32-082 Bolechowice
Prenumerata miesięcznika DORADCA2016.01.13-2016.12.31

165,00


17.2016.01.07
MSC Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mieszka I 14/2
62-200 Gniezno
Prenumerata czasopisma Wybraniec2016.01.13-2016.12.31

236,00


18.2016.01.15
Ochrona Pracy Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 4
34-100 Wadowice
Obsługa BHP2016.01.01-2016.12.31

2.419,80


19.2016.01.15
Kancelaria Prawnicza Radca Prawny W.Mizera
ul. Garncarska 24/5
34-120 Andrychów
Obsługa prawna2016.01.04-2016.12.31

22.800,00


20.2016.01.20
Studio programistyczne P.Zielonka
ul. Folwarczna 12B
97-300 Piotrków Trybunalski
Aktualizacja programu komputerowego Zwroty2016.01.01-2016.12.31

492,00


21.2016.01.22
PUH H.Jurczak Sp. j.
ul. Bukowska 24
43-535 Porąbka
Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej nad sufitem podwieszanym w sali gimnastycznej w Radoczy oraz wykonanie pomostu roboczego2016.01.22-2016.02.29

19.997,80


22.2016.01.27
Urząd Miejski Bielsko-Biała
ul. Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej2016.01.27-2016.12.31

4.857,00


23.2016.02.01Kręcioch WojciechPrace związane z utrzymaniem porządku przy budynkach Urzędu Gminy2016.02.01-2016.06.30

7.000,00


24.2016.02.11
Pasieka JanDoręczenie druków bezadresowych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice2016.02.11-2016.02.19

80,00


25.2016.02.19
Proins
ul. Wapienna 2
30-554 Kraków
Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radocza2016.02.19-2016.02.19

116.000,00


26.2016.02.22
Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych za rok 20162016.02.22-2016.03.31

432,50


27.2016.02.22
Hajost WładysławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych za rok 20162016.02.22-2016.03.31

623,50


28.2016.02.22
Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych za rok 20162016.02.22-2016.03.31

331,50


29.2016.02.22
Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych za rok 20162016.02.22-2016.03.31

1.032,50


30.2016.02.23
PUH H.Jurczak Sp. j.
ul. Bukowska 24
43-535 Porąbka
Montaż i dostawa wyposażenia sali gimnastycznej w Radoczy2016.02.23-2016.06.30

76.875,00


31.2016.02.25
Geobit M.Potempa
ul. Żurawiec 10
32-500 Chrzanów
Opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne źródła naturalne w celu wywiercenia dwóch studni głębinowych2016.02.25-2016.08.01

36.900,00


31.2016.03.01
Kowalik JanPełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania "budowa wodociągu w miejscowości Woźniki"2016.03.01-2016.03.21

2.800,00


33.2016.03.01
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
ul. Zamkowa 3a/1
43-300 Cieszyn
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-20252016.03.01-2016.05.31

7.150,00


34.2016.03.07
PHUB Budmix D.Galus
Bachowice 63
34-116 Spytkowice
Remont budynku Urzędu Gminy - Wadowicka 492016.03.07-2016.12.31

34.686,37


35.2016.03.11
Folga MałgorzataPrace związane ze sporządzeniem spisu wyborców oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów w dniu 13.03.20162016.03.11-2016.03.13

217,00


36.2016.03.11
Tomczyszyn GrzegorzPrace związane ze sporządzeniem spisu wyborców oraz pełnienie dyżuru podczas wyborów w dniu 13.03.20162016.03.11-2016.03.13

150,00


37.2016.03.14
Kozłowska HalinaCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów SP w Radoczy w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


38.2016.03.14
Stuglik BarbaraCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów ZSP w Tomicach w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


39.2016.03.14
Wieczorek AlicjaCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów ZSP w Tomicach w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


40.2016.03.14
Piotrowska MagdalenaCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów SP w Woźnikach w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


41.2016.03.14
Płecka lidiaCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów SP w Woźnikach w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


42.2016.03.14
Iciek HalinaCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów SP w Witanowicach w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


43.2016.03.14
Galas KrzysztofCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów SP w Witanowicach w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


44.2016.03.14
Skawiński ZbigniewCzynności opiekuna na 15-osobową grupą uczniów SP w Radoczy w czasie transportu i nauki pływania na pływalni Delfin2016.03.14-2016.06.30

1.280,00


45.2016.03.14
Instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczne W.Płonka
Gierałtowiczki 80e
34-122 Wieprz
Wymiana instalacji eletrycznej w budynku Urzędu Gminy - Wadowicka 492016.03.14-2016.12.31

20.592,98


46.2016.03.14
Kryta pływalnia Delfin
ul. Bałysa 1
34-100 Wadowice
Bilety wstępu na pływalnie i wynagrodzenie instruktorów - Już pływam2016.03.14-2016.06.30

17.920,00


47.2016.03.14
PKS w Pszczynie Sp z o.o.
ul. Wodzisławska 2
43-200 Pszczyna
Transport uczniów z SP Radocza na pływalnię Delfin - Już pływam2016.03.14-2016.06.30

3.200,00


48.2016.03.14
PKS w Pszczynie Sp z o.o.
ul. Wodzisławska 2
43-200 Pszczyna
Transport uczniów z ZSP Tomice na pływalnię Delfin - Już pływam2016.03.14-2016.06.30

2.560,00


49.2016.03.14
PKS w Pszczynie Sp z o.o.
ul. Wodzisławska 2
43-200 Pszczyna
Transport uczniów z SP Woźniki na pływalnię Delfin - Już pływam2016.03.14-2016.06.30

2.400,00


50.2016.03.14
Kajfasz-Majola
ul. Podgórze 9
34-103 Witanowice
Transport uczniów z SP Witanowice na pływalnię Delfin - Już pływam2016.03.14-2016.06.30

4.800,00


51.2016.03.24
PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont parkingu przy ZSP w Tomicach2016.03.24-2016.04.08

9.950,00


52.2016.03.29
VOICE NET
ul. Migdałowa 86
35-232 Rzeszów
Świadczenie usług telekomunikacyjnych2016.03.29-2018.05.02

0,00


53.2016.04.01
Strózik JarosławNadzór nad pracownikami interwencyjnymi2016.04.01-2016.08.31

1.000,00


54.2016.04.01
Projektowanie i Nadzory Sieci i Instalacji Elektrycznych W.Romanowski
ul. Kasztanowa 6
34-100 Wadowice
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Dworskiej i ul. Strażackiej w Tomicach2016.04.01-2018.04.25

7.995,00


55.2016.04.04Pasieka AndrzejProgramowanie centrali telefonicznej abonenckiej2016.04.04-2016.04.08

1.650,00


56.2016.04.04
KD INŻYNIERIA T.Kozaczka
32-051 Krzęcin 288/4
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza - decyzja2016.04.04-2016.04.25

2.583,00


57.2016.04.08
BossFire
ul. Kikińskiego 1
47-303 Krapkowice
Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla OSP Lgota2016.04.08-2016.04.25

3.299,97


58.2016.04.15Lofek KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


59.2016.04.15
Lofek HenrykUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


60.2016.04.15
Stuglik ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


61.2016.04.15
Kucia MariuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


62.2016.04.15
Szydło KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


63.2016.04.15
Szydło MarekUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


64.2016.04.15Kwarciak AntoniUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.15-2016.12.31

5.000,00


65.2016.04.21
Lempart MarekUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


66.2016.04.21
Głąb ŁukaszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


67.2016.04.21
Putek JózefaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


68.2016.04.21
Szczerbik BożenaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


69.2016.04.21
Smagło TadeuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


70.2016.04.21
Mrajca BarbaraUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


71.2016.04.21
Jończyk PiotrUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.21-2016.12.31

5.000,00


72.2016.04.26
Jarosz DariuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.26-2016.12.31

5.000,00


73.2016.04.26
Góra WojciechUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.26-2016.12.31

5.000,00


74.2016.04.26
Stawowy MariaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.26-2016.12.31

5.000,00


75.2016.04.26
Jarosz DariuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.26-2016.12.31

5.000,00


76.2016.04.26
Chuchro JerzyUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.26-2016.12.31

5.000,00


77.2016.04.26Gacek MonikaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.04.26-2016.12.31

5.000,00


78.2016.04.26CERENER Ł.Brózda
34-141 Przytkowice 109A
Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku Remizy OSP w Zygodowicach2016.04.26-2016.05.19

1.230,00


79.2016.04.27Kłaput IzabellaPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2016.04.27-2016.04.28

800,00


80.2016.04.27
PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont parkingu koło Urzędu Gminy oraz remont drogi gminnej w Tomicach- ul. Św. Jakuba2016.04.27-2016.05.20

7.204,00


81.2016.04.27
PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Zygodowicach - ul. Gościniec2016.04.27-2016.05.20

11.520,00


82.2016.05.04Grolik-Kachnic MarzenaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.05.04-2016.12.31

5.000,00

83.2015.05.13Lofek MagdalenaPrace związane z praniem firanek2016.05.13-2016.05.13

140,00

84.2015.05.17Usługi Geodezyjno-Karograficzne S.Szczygieł
34-100 Wadowice
pl. Kościuszki 20
Wykonanie podziału działki w Woźnikach2016.05.17-2016.09.15

4.000,00

85.2016.05.20Urząd Miejski Wadowice
34-100 Wadowice
pl. Jana Pawła II 23
Dotacja celowa na cmentarz komunalny w Wadowicach2016.05.20-2016.12.31

30.000,00

86.2016.05.30Gabinet Medycyny Pracy Indywidualna Praktyka Lekarska G.Skałkowski
31-216 Kraków
ul. M.Bobrzeckiej 3/12
Badanie okresowe strażaków - ratowników OSP, badanie strażaków - dopuszczenie do uczestnictwa w zawodach2016.05.30-2016.06.14

3.840,00

87.2016.06.01Intermania J.Pudełko
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 72A
Umowa na świadczenie usług internetowych2016.06.01-2016.07.20

7.257,00

88.2016.06.01Usługi budowlane R.Grabowski
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 14
Roboty budowlane w budynku OSP Witanowice2016.06.01-2016.06.09

7.380,00

89.2016.06.09PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Zagospodarowanie terenu wokół budynku sali gimnastycznej w miejscowości Radocza2016.06.09-2016.06.30

23.625,80

90.2016.06.10Adamik PawełUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

91.2016.06.10Baran AnnaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

92.2016.06.10Worytko StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

93.2016.06.10Mozgała StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

94.2016.06.10Furczoń MarianUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

95.2016.06.10Sarnecki MarekUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

96.2016.06.10Kwarciak WiesławaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.10-2016.12.31

5.000,00

97.2016.06.10PUH H.Jurczak Sp.jawna
43-353 Porąbka
ul. Bukowska 24
Roboty dodatkowe na sali gimnastycznej w Radoczy2016.06.10-2016.06.30

40.266,05

98.2016.06.10ITNYS Studio Parkietu
34-100 Wadowice
ul. Sienkiewicza 23
Remont łazienek w pomieszczeniach LKS Dąb Tomice wraz z wymianą okien2016.06.10-2016.06.20

7.000,00

99.2016.06.15Adamik MirosławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.15-2016.12.31

5.000,00

100.2016.06.15Ściera RenataUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.15-2016.12.31

5.000,00

101.2016.06.15Galas ŁukaszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.15-2016.12.31

5.000,00

102.2016.06.15Mrowiec LudwikUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.15-2016.12.31

5.000,00

103.2016.06.15Słonina MartaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.15-2016.12.31

5.000,00

104.2016.06.15Grzyb MariaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.15-2016.12.31

5.000,00

105.2016.06.15BossFire
47-303 Krapkowice
ul. Kiklińskiego 1
Zakup ubrania i butów specjalnych dla OSP Radocza2016.06.15-2016.06.23

6.489,94

106.2016.06.20Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 8
Umowa realizacja zadania publicznego2016.06.20-2016.10.29

3.480,00

107.2016.06.20GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Woźniki2016.06.20-2016.06.30

7.000,00

108.2016.06.21PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Podstawie2016.06.21-2016.06.30

10.000,00

109.2016.06.21Michalski AdamUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.05.21-2016.12.31

5.000,00

110.2016.06.21Dubel MariuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.21-2016.12.31

5.000,00

111.2016.06.21Dubel JózefUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.21-2016.12.31

5.000,00

112.2016.06.21Hardek SylwesterUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.21-2016.12.31

5.000,00

113.2016.06.21Pająk RobertUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.21-2016.12.31

5.000,00

114.2016.06.21Słodowski RomanUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.21-2016.12.31

5.000,00

115.2016.06.21Witek MariaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2016.06.21-2016.12.31

5.000,00

116.2016.06.22Das Company Sp. z o.o.
30-132 Kraków
ul. Altanowa 4/1
Zakup namiotu imprezowego 12x62016.06.22-2016.07.06

4.556,40

117.2016.06.28Komenda JanuszOpracowanie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice2016.06.28-2017.03.15

18.000,00

118.2016.07.01GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont przepustu w Woźnikach - ul. Górna2016.07.01-2016.07.20

6.400,00

119.2016.07.04Kręcioch WojciechPrace związane z utrzymaniem porządku przy budynkach Urzędu Gminy2016.07.01-2016.12.31

8.400,00

120.2016.07.06Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
43-300 Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 49
Ubezpieczenie mienia - UG Tomice2016.07.07-2017.07.06

7.217,00

121.2016.07.06Elektro-Instal s.c.
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 3/40
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Jagiellońskiej w Radoczy2016.07.06.-2016.11.30

10.455,00

122.2016.07.06Elektro-Instal s.c.
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 3/40
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Patria w Tomicach2016.07.06-2016.12.31

9.717,00

123.2016.07.07Elemar M.Cudak
32-555 Zagórze
ul. Piaski 28
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Witanowicach - ul. Pańska2016.07.07-2016.09.30

38.000,00

124.2016.07.08Grupa Azoty Jednostka Ratownistwa Chemicznego Sp. z o.o.
33-101 Tarnów
ul. E.Kwiatkowskiego 8
Wykonanie załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych2016.09.01-2016.10.31

18.000,00

125.2016.07.08PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont dróg gminnych w Radoczy - ul. Dębowa, w Woźnikach - ul. Na Wzgórzach, w Lgocie - ul. Podlas2016.07.08-2016.09.30

112.003,49

126.2016.07.08Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych
34-100 Wadowice
ul. Kochanowskiego 1
Remont drogi gminnej w Witanowicach - ul. Leśna2016.07.08-2016.09.15

37.703,78

127.2016.07.13PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Witanowicach - ul. Podgórze2016.07.13-2016.12.31

32.693,40

128.2016.07.15Kornaś LauraPraca w komisji egzaminacyjnej2016.07.15-2016.07.15

350,00

129.2016.07.15Niemiec KatarzynaPraca w komisji egzaminacyjnej2016.07.15-2016.07.15

350,00

130.2016.07.15Usługi dla Budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Inspektor nadzoru - modernizacja drogi gminnej w Tomicach - ul. Łęg2016.07.15-2016.08.31

1.600,00

131.2016.07.15PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Łęg2016.07.15-2016.08.31

112.736,88

132.2016.07.18Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Sprzęt-poż" I.Machnik, K.Zając
46-020 Czarnowąsy
ul. Jagiełły 17E
Odzież ochronna dla strażaków OSP z terenu Gminy Tomice 2016.07.18-2016.08.17

21.400,00

133.2016.07.29Nadzory Budowlane A. Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru budowlanego - remont remizy OSP Zygodowice2016.07.29-2016.10.15

1.350,00

134.2016.07.29GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Roboty budowlane w budynku OSP Zygodowice2016.07.29-2016.09.30

71.606,58

135.2016.08.02Kot AdamPrace porządkowe na terenie Gminy Tomice2016.08.02-2016.08.31

500,00

136.2016.08.16P.Bajdo Usługi Budowlane
34-103 Witanowice
Wyźrał 52
Roboty budowlane w budynku OSP Zygodowice2016.08.16-2016.10.17

6.200,00

137.2016.08.16GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Roboty budowlane w budynku OSP Zygodowice2016.08.16-2016.09.30

32.501,71

138.2016.08.19Aspro
34-146 Stryszów
ul. Długa 86
Wykonanie oznakowania drogowego w Woźnikach - ul. Kościelna2016.08.19-2016.09.10

4.970,00

139.2016.08.26PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej ul. Łęg - wykonanie poszerzenia jezdni i wyprofilowanie2016.08.26-2016.09.15

15.000,00

140.2016.09.01Kot AdamPrace porządkowe na terenie Gminy Tomice2016.09.01.2016.09.30

500,00

141.2016.09.01F.H.U. Fibor B.Głowna
ul. Władysława Jagiełły 10
32-552 Płaza
Zakup opału dla OSP Witanowice2016.09.01-2016.09.09

5.000,00

142.2016.09.01Nadzory Budowlane A. Porębski
34-100 Wadowice
ul. Kopernika 2/57
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją zadania "Roboty budowlane w budynku OSP Zygodowice2016.09.01-2016.10.31

650,00

143.2016.09.02Zając StanisławUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.02-2016.10.30

5.000,00

144.2016.09.02Adamik PawełUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.02-2016.10.30

5.000,00

145.2016.09.02Balcarczyk KrzysztofUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.02-2016.10.30

5.000,00

146.2016.09.02Bartel JózefaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.02-2016.10.30

5.000,00

147.2016.09.05Certus Partnerzy Sp. z o.o.
ul. A. Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-20232016.09.05-2017.01.31

98.400,00

148.2016.09.05Huba JanUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.05-2016.10.30

7.000,00

149.2016.09.05Frączek FranciszekUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.05-2016.10.30

5.000,00

150.2016.09.05Borek JolantaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.05-2016.10.30

7.000,00

151.2016.09.05Krzyżak AleksandraUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.05-2016.10.30

5.000,00

152.2016.09.05PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi dojazdowej do szkoły podstawowej w Radoczy2016.09.05-2016.12.12

7.500,00

153.2016.09.06Kwarciak JanUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.06-2016.10.30

5.000,00

154.2016.09.06Klimeczko BarbaraUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.06-2016.10.30

5.000,00

155.2016.09.06Sarnecki MarekUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.06-2016.10.30

5.000,00

156.2016.09.07Kwaśny ZbigniewUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.07-2016.10.30

5.000,00

157.2016.09.08Skupień ZofiaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.08-2016.10.30

5.000,00

158.2016.09.08Sikora GrzegorzUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.08-2016.10.30

5.000,00

159.2016.09.09Sordyl KatarzynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach PONE dla Gminy Tomice2016.09.09-2016.10.30

7.000,00

160.2016.09.09Koekspert Kompleksowe Doradztwo Inwestycyjne s.c.
ul. Aleksandry 21/205
30-837 Kraków
Przygotowanie wnioski o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza w ramach MRPO2016.09.09-2017.03.31

18.327,00

161.2016.09.27PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Modernizacja drogi rolniczej ul. Kaniowska w miejscowości Zygodowice2016.09.27-2016.10.12

53.887,16

162.2016.09.30Kot AdamPrace porządkowe na terenie Gminy Tomice2016.10.01-2016.10.31

500,00

163.2016.10.01PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Wykonanie remontu drogi gminnej do boiska sportowego w Woźnikach2016.10.01-2016.10.20

18.056,40

164.2016.10.03Abratowska BarbaraOcena jakości, ilości i dostępności kopaliny zalegającej w złożu "Wadowice-Łazówka" w kontekście występowania przesłanek do skreślenia tego złoża z bilansu zasobów złóż kopalin2016.10.03-2016.11.04

5.000,00

165.2016.10.03PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Lgocie - ul. Podlas2016.10.03-2016.10.20

26.292,43

166.2016.10.11ZETKAMA Sp z o.o.
ul. 3 Maja 12
57-410 Ścinawka Średnia
Zakup - zawór bezpieczeństwa kołnierzowy, proporcjonalny, sprężynowy i kątowy z dzwonem wspomagającym2016.10.11-2016.11.30

7.772,37

167.2016.10.17PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont poboczy w Tomicach - ul. Słoneczna2016.10.17-2016.11.15

8.867,31

168.2016.10.17Hutmar P.Bartel
ul. Zacisze 8
34-103 Woźniki
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Woźniki i Zygodowice2016.10.17-2017.03.31

0,00

169.2016.10.17Usługi Remontowo-Budowlane P.Świadek
ul. Leśna 3
34-100 Radocza
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Witanowice i Lgota2016.10.17-2017.03.31

0,00

170.2016.10.17P.U.H. Wodex A.Szafrański
ul. Łazówka 2
34-100 Wadowice
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Tomice2016.10.17-2017.03.31

0,00

171.2016.10.17Kółko Rolnicze
ul. Piastowska 35
34-100 Radocza
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Radocza2016.10.17-2017.03.31

0,00

172.2016.10.17PPHU Upominek s.c. J.Zając, J.Zając
ul. Jana Matejki 8
34-100 Wadowice
Roboty budowlane w budynku OSP Tomice2016.10.17-2016.11.30

19.065,00

173.2016.10.25GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Wykonanie schodów i chodnika z kostki brukowej przed budynkiem głównym remizy w Zygodowicach2016.10.25-2016.11.18

4.000,00

174.2016.10.26KPP Wadowice
ul. Lwowska 13
34-100 Wadowice
Umowa darowizny sprzętu na potrzeby KPP Wadowice2016.10.26-2016.10.26

2.200,00

175.2016.10.27Koekspert K.Jankowska, P.Kopeć, K.Rejkowska Kompleksowe Doradztwo Inwestycyjne s.c.
ul. Aleksandry 21/2015
30-837 Kraków
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operację typu "gospodarka wodno-ściekowa" pt. Budowa sieci kanalizacji w Tomicach2016.10.27-2016.12.09

6.150,00

176.2016.10.28Boba MałgorzataPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2016.10.28-2016.10.28

500,00

177.2016.10.31Kot AdamPrace porządkowe na terenie Gminy Tomice2016.11.01-2016.11.30

500,00

178.2016.10.31Klub Sztuk Walki Chikara
34-105 Wysoka 58
Zlecenie działań promocyjnych Gminy Tomice2016.10.31-2016.12.31

1.000,00

179.2016.11.03FERO+ENSO Pracownia architektoniczna A.Nowak-BarcikWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przedszkolnego przy ZSP Tomice - etap I2016.11.03-2016.12.14

12.915,00

180.2016.11.10PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach - k/p. Kozłowskiej2016.11.10-2016.11.30

22.000,00

181.2016.11.10PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Woźnikach - ul. Na Wzgórzach2016.11.10-2016.11.20

5.000,00

182.2016.11.14Naprawa TIR K.Mołek
os. Ramendowskie 44
34-123 Chocznia
Naprawa samochodu pożarniczego IVECO - OSP Witanowice2016.11.14-2016.12.31

4.013,49

183.2016.11.15Kręcioch TomaszNadzór - odśnieżanie 2016/20172016.11.15-2017.03.15

2.000,00

184.2016.11.22PlayTime - bezpieczne prace zabaw
ul. Pocztowa 1
05-082 Stare Babice
Plac zabaw do sołectwa Lgota w ramach środków funduszu sołeckiego2016.11.22-2016.12.31

20.137,56

185.2016.11.22F.H.U. Ogniomistrz M.Jakubas
ul. dr J.Putka 19
34-123 Chocznia
Aparat powietrzny FENZY AERIS typ II- OSP Lgota2016.11.22-2016.12.09

7.416,90

186.2016.11.23PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
Remont boiska sportowego w Radoczy2016.12.05-2016.12.31

52.330,62

187.2016.11.23GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Wykonanie remontu ogrodzenia w Zygodowicach2016.11.23-2016.11.30

6.500,00

188.2016.11.25WoltersKluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 22
01-208 Warszawa
Zakup systemu Informacji Prawnej Lex Gamma2016.12.01-2017.11.30

1.904,04

189.2016.11.26BOSSFIRE
ul. Kikińskiego 1
47-303 Krapkowice
Zakup turbowentylatora Rosenbauer V21 - OSP Lgota2016.11.26-2016.11.30

3.300,00

190.2016.12.05GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont drogi gminnej w Lgocie - ul. Lubań2016.12.05-2016.12.09

4.000,00

191.2016.12.05F.H.U. Ogniomistrz M.Jakubas
ul. dr J.Putka 19
34-123 Chocznia
Nakładka sygnalizacyjna, latarka ręczna, odzież dla OSP Tomice2016.12.05-2016.12.23

4.605,42

192.2016.12.12MAT-POŻ I.Matusiak, I.Matusiak Sp.j.
95-030 Rzgów
ul. Łódzka 24
Mundury wyjściowe wraz z dodatkami dla OSP Woźniki2016.12.12-2016.12.31

8.403,00

193.2016.12.12F.H.U. Ogniomistrz M.Jakubas
ul. dr J.Putka 19
34-123 Chocznia
Buty specjalne, czapka, hełm, zbiornik wodny dla OSP Witanowice2016.12.12-2016.12.31

3.768,36

194.2016.12.15Enis Solutions Sp. z o.o.
34-102 Andrychów
ul. Krakowska 140A
Zakup i dostawa opraw oświetlenia ulicznego dla zadania "budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońska w Radoczy"2016.12.15-2016.12.31

15.999,84

195.2016.12.19PUH Arkon A.Pająk
34-100 Wadowice
ul. Legionów 20
Modernizacja systemu alarmowego w UG2016.12.19-2016.12.31

5.000,00

196.2016.12.20FERO+ENSO Pracownia architektoniczna A.Nowak-BarcikDokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach2016.12.20-2016.12.30

8.610,00

197.2016.12.23Zakład Produkcyjno-Handlowy Mundur II K.Skwara
42-480 Poręba
ul. LWP 5A
Zakup mundurów galowych dla Orkiestry Dętej Zygodowice2016.12.23-2016.12.31

20.999,79