logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów – 2018 r.

Rejestr umów – 2018 r.

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2018.01.02Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2018.01.01-2018.06.30

8.400,00

2.2018.01.02Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna pb_usc2018.01.01-2018.12.31

3.499,35

3.2018.01.02
Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Asysta techniczna pb_ewid2018.01.01-2018.12.31

3.499,35


4.2018.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi pocztowe2018.01.02-2018.12.31

0,00

5.2018.01.03Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
34-445 Tylmanowa
ul. Rzeka 133
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 roku2018.01.03-2018.12.31

596.160,00

6.2018.01.03ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2018.01.03-2018.12.31

2.700,00

7.2018.01.03Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2018.01.03-2018.12.31

7.000,00

8.2018.01.03Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Lgocie2018.01.01-2018.12.31

4.200,00

9.2018.01.03
Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Radoczy2018.01.01-2018.12.31

4.200,00

10.2018.01.03
Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Tomicach2018.01.01-2018.12.31

4.200,00


11.2018.01.03Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Witanowicach2018.01.01-2018.12.31

4.200,00


12.2018.01.03Piszczek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Woźnikach2018.01.01-2018.12.31

4.200,00

13.2018.01.03
Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Zygodowicach2018.01.01-2018.12.31

2.520,00

14.2017.01.03Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach2018.01.01-2018.12.31

3.794,04

15.2018.01.04Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S.Szczygieł
pl. Kościuszki 20
34-100 Wadowice
Podział nieruchomości w Radoczy w celu przejęcia na rzecz gminy2018.01.04-2018.05.31

2.500,00

16.2018.01.12Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Ubezpieczenie brzegu wraz z uzupełnieniem wyrw brzegu stabilizowaną ziemią zasypową - nasyp zbrojony w Witanowicach2018.01.12-2018.02.21

10.792,47

17.2018.01.15Firma Informatyczna Savesoft Ł.Polak
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 39
Audyt dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w UG Tomice2018.01.15-2018.02.28

3.075,00

18.2018.01.18Firma PHU Metaldrew K.Krzesiński
34-206 Kuków 88a
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Rzyczki2018.01.18-2018.01.31

4.900,00

19.2018.01.22Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-Lecia Konstytucji RP 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "Wiadomości Powiatowe"2018.01.22-2018.12.31

3.936,00

20.2018.01.24Urząd Miasta Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2018.01.24-2018.12.31

3.199,00

21.2018.01.25PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie remontu dróg gminnych w Tomicach - ul. Wiśniowa i ul. Krokusowa2018.01.25-2018.02.28

9.000,00

22.2018.02.01Skarbnik - audyt, doradztwo finansowe i gospodarcze
ul. Słomiróg 65
32-005 Niepołomice
Świadczenie usługi doradztwa w zakresie VAT2018.02.01-2018.12.31

6.765,00

23.2018.02.01LKS Skawa Witanowice
34-103 Witanowice
ul. Krakowska 58
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych2018.02.01-2018.11.30

15.000,00

24.2018.02.01Stowarzyszenie Blisko Skawy
34-103 Witanowice
ul. Pańska
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

1.500,00

25.2018.02.01Stowarzyszenie Blisko Skawy
34-103 Witanowice
ul. Pańska
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

1.500,00

26.2018.02.01Stowarzyszenie Blisko Skawy
34-103 Witanowice
ul. Pańska
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych2018.02.01-2018.11.30

12.500,00

27.2018.02.01LUKS Tygrysek Witanowice
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

2.000,00

28.2018.02.01LKS Orzeł Radocza
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

2.000,00

29.2018.02.01LKS Orzeł Radocza
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych2018.02.01-2018.11.30

12.500,00

30.2018.02.01LKS Orzeł Radocza
34-100 Radocza
ul. Piastowska 39
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

1.500,00

31.2018.02.01Stowarzyszenie pn. Orkiestra Dęta
34-103 Zygodowice
ul. Główna 59
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej2018.02.01-2018.11.30

15.000,00

32.2018.02.01Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń"
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet wiejskich w gminie Tomice2018.02.01-2018.11.30

10.000,00

33.2018.02.01Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej
34-100 Tomice
ul. Podlesie 9
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Gminy Tomice poprzez organizację imprez turystycznych i rozwój infrastruktury turystycznej2018.02.01-2018.11.30

1.000,00

34.2018.02.01UKS Cross Tomice
34-100 Tomice
ul. Dworska 9a
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

5.000,00

35.2018.02.01LKS Wikliniarz Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych2018.02.01-2018.11.30

15.000,00

36.2018.02.01LKS Dąb Tomice
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

2.000,00

37.2018.02.01LKS Dąb Tomice
34-100 Tomice
ul. Dworska 9
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych2018.02.01-2018.11.30

16.500,00

38.2018.02.01LKS Wikliniarz Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

1.350,00

39.2018.02.01LKS Wikliniarz Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wspólna 5
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

1.350,00

40.2018.02.01UKS Jaguar Woźniki
34-103 Woźniki
ul. Wadowicka 133
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

2.000,00

41.2018.02.01UKS Orlik Radocza
34-100 Radocza
ul. Dębowa 49
Umowa na realizację zadania publicznego: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży2018.02.01-2018.06.30

2.000,00

42.2018.02.05Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2018.02.05-2018.02.28

0,00

43.2018.02.05Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2018.02.05-2018.02.28

0,00

44.2018.02.05Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2018.02.05-2018.02.28

0,00

45.2018.02.05Usługi Projektowe
ul. Batorego 2A/402
34-100 Wadowice
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Witanowicach - ul. Radwany2018.02.05-2018.06.30

7.000,00

46.2018.02.05Usługi Projektowe
ul. Batorego 2A/402
34-100 Wadowice
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Radoczy - ul. Widów i ul. Widokowa oraz w Lgocie - ul. Podlas i ul. Lubań2018.02.05-2018.06.30

36.000,00

47.2018.02.05Usługi Projektowe
ul. Batorego 2A/402
34-100 Wadowice
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Witanowicach i w Zygodowicach - ul. Osiczyna2018.02.05-2018.07.31

9.900,00

48.2018.02.06F.U.H.P. Specbud
34-100 Ponikiew 169c
Wykonanie inwentaryzacji i kosztorysu inwestorskiego dla zadania "remont i docieplenie budynku OSP w Woźnikach"2018.02.06-2018.12.20

4.000,00

49.2018.02.06ATUT-BUS Nogala i wspólnicy s.j.
ul. Legionów 17
34-120 Andrychów
Świadczenie usługi komunikacji w ramach transportu publicznego, regularnego przewozu osób ma trasie Tomice-Radocza-Tomice2018.02.12-2018.02.23

1.607,20

50.2018.02.07Majola Przewóz osób K.Kajfasz
34-103 Witanowice
ul. Podgórze 8
Transport uczniów z ZSP Witanowice na basen w ramach "Umiem pływam"2018.02.09-2018.06.29

6.000,00

51.2018.02.08Kryta pływalnia "Delfin"
34-100 Wadowice
ul. Bałysa 1
Bilety na basen i opłata za instruktorów nauki pływania w ramach "Umiem pływam"2018.02.08-2018.06.29

21.840,00

52.2018.02.09Frączek TeresaOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

53.2018.02.09Maciejczyk-Henzel ElżbietaOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

54.2018.02.09Galas KrzysztofOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

55.2018.02.09Galas DanielSędziowanie halowego turnieju piłkarskiego drużyn seniorskich o puchar bsp Guzdka2018.02.11-2018.02.11

500,00

56.2018.02.09Iciek RenataOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

57.2018.02.09Wieczorek AlicjaOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

58.2018.02.09Płecka LidiaOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

59.2018.02.09Hardek AlinaOpiekun na basenie2018.02.09-2018.06.29

2.200,00

60.2018.02.12Piwowarczyk Jan
os. Pod Skarpą 1/6
34-100 Wadowice

Transport uczniów z SP Radocza na basen w ramach "Umiem pływam"2018.02.12-2018.06.29

2.500,00

61.2018.02.12Piwowarczyk Jan
os. Pod Skarpą 1/6
34-100 Wadowice

Transport uczniów z ZSP Tomice na basen w ramach "Umiem pływam"2018.02.12-2018.06.29

1.500,00

62.2018.02.12PKS w Pszczynie Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Wodzisławska 2
Transport uczniów z ZSP Tomice na basen w ramach "Umiem pływam"2018.02.12-2018.06.29

1.200,00

63.2018.02.12Usługi transportowe i przewozowe D.Mikołajczyk
ul. Wikliniarzy 105
34-103 Woźniki
Transport uczniów z SP Woźniki na basen w ramach "Umiem pływam"2018.02.12-2018.06.29

6.000,00

64.2018.02.12Usługi ratowniczo-szkoleniowe Medical-Team I.Madeja, K.Śniadecki s.c.
ul. Długa 89
32-607 Polanka Wielka
Przeprowadzenie kursu podstawowego i recertyfikacyjnego kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP 2018.02.12-2018.03.12

10.200,00

65.2018.02.28Geoma
43-609 Jaworzno
Al. Marszałka Piłsudskiego 42/17
Opracowanie dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej w Radoczy2018.02.28-2018.04.30

4.920,00

66.2018.03.01Kręcioch JoannaRoznoszenie nakazów podatkowych za 2018 rok poza terenem gminy2018.03.01-2018.03.05

0,00

67.2018.03.07Wydawnictwo Prasa Beskidzka
43-300 Bielsko-Biała
ul. Dubois 4
Dodruk wydawnictwa "Witanowice na starej fotografii"2018.03.07-2018.03.31

10.395,00

68.2018.03.09Polański MariuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.09-2018.10.31

5.000,00

69.2018.03.09Kościelniak JanuszUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.09-2018.10.31

5.000,00

70.2018.03.09Stanek ŁucjaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.09-2018.10.31

5.000,00

71.2018.03.09Szczerbik GrzegorzUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.09-2018.10.31

5.000,00

72.2018.03.09Pietruszka JadwigaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.09-2018.10.31

5.000,00

73.2018.03.09Kucia WładysławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.09-2018.10.31

5.000,00

74.2018.03.12Placek JadwigaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.12-2018.10.31

5.000,00

75.2018.03.12Bałys HalinaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.12-2018.10.31

5.000,00

76.2018.03.13Kręcioch GrażynaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.13-2018.10.31

5.000,00

77.2018.03.14Piątkowski GrzegorzUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.14-2018.10.31

5.000,00

78.2018.03.14Matyjasik AnetaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.14-2018.10.31

5.000,00

79.2018.03.15PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie udrożnienia rowu w Woźnikach wraz z czyszczeniem przepustów - ul. Grudki2018.03.15-2018.04.16

7.000,00

80.2018.03.15PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie odwodnienia w Woźnikach - ul. Grudki2018.03.15-2018.04.20

16.950,00

81.2018.03.16Kleszcz SławomirUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.16-2018.10.31

5.000,00

82.2018.03.19Domotech
34-103 Wyźrał 97
Montaż kotła gazowego przepływowego z zamkniętą komorą spalania wraz z niezbędnym sprzętem w budynku OSP Witanowice2018.03.19-2018.05.31

4.490,00

83.2018.03.19Novum Sp. z o.o. S.K.
12-100 Szczytno
ul. Bolesława Chrobrego 1
Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Tomicach w zakresie demontażu istniejących urządzeń zabawowych i małej architektury oraz budowy placu zabaw dla dzieci.2018.03.19-2018.06.29

312.624,03

84.2018.03.19UDB - Usługi Dla Budownictwa
34-125 Sułkowice
ul. Racławicka 128
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 2018.03.19-2018.06.30

3.800,00

85.2018.03.20Żmuda JaninaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.20-2018.10.31

5.000,00

86.2018.03.20Hardek JaninaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.20-2018.10.31

5.000,00

87.2018.03.20Pająk AnnaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.03.20-2018.10.31

5.000,00

88.2018.03.22PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wykonanie remontu odwodnienia rowu przydrożnego w Tomicach - ul. Starowiejska2018.03.22-2018.04.30

40.000,00

89.2018.04.03Usługi Projektowe J.Mąsiorski
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2A/402
Wykonanie geodezji powykonawczej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach"2018.04.03-2018.04.10

18.000,00

90.2018.04.03Systemy Ekologiczne
ul. Czarnieckiego 7a
43-400 Bielsko-Biała
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach"2018.04.03-2018.12.15

73.800,00

91.2018.04.09Usługi Transportowe i Przewozowe D.Mikołajczyk
ul. Wikliniarzy 105
34-103 Woźniki
Przewóz osób w ramach wymiany międzynarodowej uczniów2018.04-12-2018.04.15

4.000,00

92.2018.04.16ZPHU K.Elżbieciak
ul. Krakowska 172
34-103 Witanowice
Przebudowa ogrodzenia budynku OSP w Witanowicach2018.04.16-2018.06.30

7.995,00

93.2018.04.19Putek MirosławUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.04.19-2018.10.31

5.000,00

94.2018.04.19Cisoń MarekUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.04.19-2018.10.31

5.000,00

95.2018.04.19Włodarczyk EwaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.04.19-2018.10.31

5.000,00

96.2018.04.19Kwarciak ElżbietaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.04.19-2018.10.31

5.000,00

97.2018.04.20KD Inżynieria T.Kozaczka
32-051 Krzęcin 288/4
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci wodociągowej wraz przyłaczami w Radoczy - ul. Widokowa i Lipowa2018.04.20-2018.12.15

19.065,00

98.2018.04.23Warchał IzabellaPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2018.04.23-2018.04.26

700,00

99.2018.04.23PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont cząstkowy dróg gminnych2018.04.23-2018.05.31

92.632,47

100.2018.04.25Putek Mirosław
ul. Podgórska 145
34-103 Lgota
Transport kamienia na drogę gminną w Witanowicach2018.04.25-2018.04.30

4.100,00

101.2018.04.30Firma Usługowo-Handlowa J.Korzec
ul. Mikołaja Reja 2
32-600 Oświęcim
Wynajem urządzeń dmuchanych2018.04.30-2018.05.12

1.500,00

102.2018.05.04Grupa FSP Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Powstańców 13
Dostawa wyposażenia kuchni w Domu Strażaka w Zygodowicach i Witanowicach2018.05.10-2018.05.21

12.294,70

103.2018.05.10PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont odcinka drogi gminnej w Lgocie - ul. Kamieniec2018.05.10-2018.05.21

10.000,00

104.2018.05.11Sienkiewicz AgnieszkaProwadzenie imprezy "Patriotyczne Bałysowanie" - 12.05.182018.05.12-2018.05.12

360,00

105.2018.05.11Kwartnik KrzysztofNagłośnienie imprezy "Patriotyczne Bałysowanie" - 12.05.182018.05.12-2018.05.12

360,00

106.2018.05.14Majola Przewóz osób A.Kajfasz
34-103 Witanowice
ul. Podgórze 9
Transport uczniów z ZSP Witanowice na basen w ramach "Umiem pływam"2018.05.14-2018.06.29

600,00

107.2018.05.14Świadek Artur
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych na terenie gminy Tomice2018.05.14-2018.05.31

15.525,00

108.2018.05.15MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S.Migdałek, P. Kozłowski S.C.
34-123 Klecza Górna
Klecza Dolna 15A
Remont kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Radoczy2018.05.15-2018.07.10

155.894,68

109.2018.05.15Eko-System M.Wodniak
34-100 Wadowice
ul. Dr J. Putka 9
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania "remont kotłowni w budynku sp Radocza"2018.05.15-2018.07.10

3.444,00

110.2018.05.18WPWiK
ul. Młyńska 110
34-100 Wadowice
Obsługa techniczno-konserwatorska hydrantów2018.05.18-2018.12.31

17.995,47

111.2018.05.21KD Inżynieria T.Kozaczka
32-051 Krzęcin 288/4
Wykonanie nadzorów autorskich - kanalizacja w Tomicach2018.05.21-2018.05.28

4.059,00

112.2018.05.21PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Zygodowicach2018.05.21-2018.06.11

5.000,00

113.2018.05.21PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi do boiska sportowego w Woźnikach2018.05.21-2018.06.11

4.500,00

114.2018.05.21PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont przepustu na drodze gminnej w Tomicach - ul. Podlesie2018.05.21-2018.06.11

5.800,00

115.2018.05.21PPUH Supron 1 S.J. Z.Piasny, Z.Czarnota
32-300 olkusz
ul. Kluczewska 3
Zakup odzieży ochronnej dla OSP Woźniki2018.05.21-2018.06.21

8.298,81

116.2018.05.22Kancelaria Radców Prawnych Cogiel & Sencio S.C.
40-757 Katowice
ul. Radomska 9/31
Umowa o świadczenie usług prawnych2018.05.21-2018.05.31

6.150,00

117.2018.05.28Firma Handlowa AS P.Sproncel
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 7
Dostawa kompletu porcelany2018.05.28-2018.06.30

4.975,84

118.2018.05.28Bau Mix
34-116 Bachowice
ul. Górki 40
Remont części dachu wraz z wymianą pokrycia i instalacji odgromowej w zsp Witanowice2018.05.28-2018.08.10

123.000,00

119.2018.05.28Firma Remontowo-Budowlana Grafiti K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Malowanie sali gimnastycznej w zsp Witanowice2018.05.28-2018.08.31

14.760,00

120.2018.06.01Firma Remontowo-Budowlana Grafiti K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont przepustu w Lgocie - ul. Lubań2018.06.01-2018.07.10

3.690,00

121.2018.06.01Firma Remontowo-Budowlana Grafiti K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont przepustu w Lgocie - ul. Św. Anny2018.06.01-2018.07.10

9.100,00

122.2018.06.04Zając Stefan
ul. Radosna 17
34-100 Tomice
Przegląd techniczny budynków Urzędu Gminy2018.06.04-2018.06.05

540,00

123.2018.06.04Piątkowski Grzegorz
ul. Jana Pawła II 49
34-100 Radocza
Ocieplenie budynku starej szkoły w Lgocie2018.06.04-2018.06.30

5.000,00

124.2018.06.04PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Witanowicach - ul. Nowy Świat2018.06.04-2018.07.15

45.264,00

125.2018.06.04PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remonty dróg gminnych 2018.06.04-2018.07.15

14.445,00

126.2018.06.04PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Cząstkowy remont dróg gminnych - etap II2018.06.04-2018.06.30

24.796,80

127.2018.06.05P.U.H. Auto-Jahns M.Jahns
ul. Stajkowska 19
64-720 Lubasz
Dostawa piaskarki lekkiej do pojazdu typu traktor ogrodniczy2018.06.05-2018.06.30

7.000,00

128.2018.06.11Trans-Put M.Putek
ul. Podgórska 145
34-103 Lgota
Remont odwodnienia drogi gminnej w Lgocie - ul. Krzemionka2018.06.11-2018.07.10

10.000,00

129.2018.06.12JBGEO J.Barcik
34-100 Jaroszowice 11
Regulacja przebiegu drogi w Witanowicach - ul. Radwany wzdłuż działek 155/29 i 1543/142018.06.12-2018.11.11

4.800,00

130.2018.06.15BIPROKOM - Kraków
ul. Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Dwa projekty budowlane sieci wodociągowej Tomice - Witanowice2018.06.15-2018.11.30

92.004,00

131.2018.06.20PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radoczy - rejon skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Zielonej2018.06.20-2018.07.31

126.500,00

132.2018.06.21Usługi transportowe T.Mrowiec
ul. Jana Pawła II 78
34-103 Witanowice
Remont drogi gminnej w Witanowicach2018.06.21-2018.06.30

5.119,88

133.2018.06.21Atut-Bus Nogala i Wspólnicy S.J.
ul. Legionów 17
34-120 Andrychów
Umowa na świadczenie usług komunikacyjnych w ramach transportu publicznego, regularnego przewozu osób i bagażu na trasie Radocza-Tomice-Radocza2018.06.21-2018.08.31

7.875,28

134.2018.6.26PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Zygodowicach - ul. Lipowa2018.06.26-2018.08.15

49.485,00

135.2018.06.29PPHU Konstal A.Kurnik
Krasne Lasocice 102
34-620 Jodłownik
Dostawa z montażem 4 szt. garaży metalowych2018.06.29-2018.07.15

17.600,00

136.2018.07.02Lofek MagdalenaPranie firanek2018.07.02-2018.0702

128,00

137.2018.07.02Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2018.07.01-2018.12.31

8.400,00

138.2018.07.02Biuro Inżynieryjne Martex M.Puźniak
58-405 Krzeszów
ul. Gorzeszów 19
Dostawa 20 kompletów stołów wraz z ławkami2018.07.02-2018.07.31

8.000,00

139.2018.07.02Elektroenergetyka M.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowa ośwetlenia do boiska sportowego w Witanowicach2018.07.02-2018.12.31

3.900,00

140.2018.07.02Elektroenergetyka M.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościelna w Radoczy2018.07.02-2018.12.31

5.000,00

141.2018.07.02Elektroenergetyka M.Żuk
34-100 Wadowice
Jaroszowice 157A
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej ul. Osiedlowa w Tomicach2018.07.02-2018.12.31

7.000,00

142.2018.07.02Usługi Projektowe J.Mąsiorski
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2A/402
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońska w Radoczy2018.07.02-2018.09.30

4.500,00

143.2018.07.02F.U.H.P. Specbud
34-100 Ponikiew 169c
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - ZSP Witanowice 2018.07.02-2018.08.10

3.800,00

144.2018.07.02Mąsiorski Usługi Projektowe J.Mąsiorski
ul. Batorego 2A/402
34-100 Wadowice
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Woźnikach - ul. Przygórze2018.07.02-2018.11.30

19.000,00

145.2018.07.02Mąsiorski Usługi Projektowe J.Mąsiorski
ul. Batorego 2A/402
34-100 Wadowice
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Lgocie - k/obeliska2018.07.02-2018.11.30

5.000,00

146.2018.07.02Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Kozieniec 202
Remont kanalizacji w Tomicach ul. Słoneczna2018.07.02-2018.08.15

19.818,99

147.2018.07.02ETAK
os. Jesionowe 8
34-100 Wadowice
Zakup i dostawa 14 szt. opraw oświetlenia ulicznego - ZSP Witanowice2018.07.02-2018.08.15

13.259,40

148.2018.07.03Buczek Jakub i EwelinaUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.07.03-2018.12.31

5.000,00

149.2018.07.03Wykonywanie Sieci Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacji M.Stybak
ul. Zawale 79
34-123 Chocznia
Budowa sieci wodociągowej w Radoczy2018.07.03-2018.08.31

96.247,50

150.2018.07.03PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej w Tomicach - ul. Czarny Las2018.07.26-2018.08.15

153.445,00

151.2018.07.04Firma Remontowo-Budowlana RAGAR R.Rokosz
os. 1000 lecia 35/16
31-610 Kraków
Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych na terenie gminy2018.07.04-2018.10.31

20.721,60

152.2018.07.04Hutmar P.Bartel
ul. Zacisze 8
34-103 Woźniki
Remont drogi gminnej w Woźnikach - ul. Górna2018.07.04-2018.07.31

4.231,20

153.2018.07.04PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wymiana korytek trapezowych w Tomicach - ul. Słoneczna2018.07.04-2018.07.31

3.321,00

154.2018.07.04Hutmar P.Bartel
ul. Zacisze 8
34-103 Woźniki
Remont przepustu w Woźnikach - ul. Kolejowa2018.07.04-2018.07.31

3.874,50

155.2018.07.13Galas DanielSędziowanie turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy2018.07.15-2018.07.15

600,00

156.2018.07.16Brambor-Ex M.Głogowski
ul. Batorego 5
34-100 Wadowice
Wykonanie opraw introligatorskich 12 szt. ksiąg stanu cywilnego2018.07.16-2018.07.31

2.400,00

157.2018.07.26LKS Dąb Tomice
ul. Dworska 9
34-100 Tomice
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

3.320,00

158.2018.07.26LKS Dąb Tomice
ul. Dworska 9
34-100 Tomice
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.000,00

159.2018.07.26Stowarzyszenie Blisko Skawy
ul. Pańska 21
34-103 Witanowice
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.200,00

160.2018.07.26LKS Wikliniarz Woźniki
ul. Wspólna 5
34-103 Woźniki
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.450,00

161.2018.07.26LKS Wikliniarz Woźniki
ul. Wspólna 5
34-103 Woźniki
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.450,00

162.2018.07.26LUKS Tygrysek Witanowice
ul. Jana Pawła II 107
34-103 Witanowice
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.000,00

163.2018.07.26UKS Jaguar Woźniki
ul. Wadowicka 133
34-103 Woźniki
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.200,00

164.2018.07.26UKS Orlik Radocza
ul. Dębowa 49
34-100 Radocza
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

2.000,00

165.2018.07.26UKS Cross Tomice
ul. Dworska 9A
34-100 Tomice
Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży2018.07.26-2018.12.31

5.900,00

166.2018.07.28Palichleb RenataUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.07.28-2018.10.25

6.500,00

167.2018.07.30Firma Budowlana Wulkan P.Pająk
34-100 Jaroszowice 1
Remont drogi gminnej kamieniem łamanym w Tomicach - ul. Pogodna2018.07.30-2018.08.15

34.594,83

168.2018.07.30Firma Budowlana Wulkan P.Pająk
34-100 Jaroszowice 1
Remont drogi gminnej kamieniem łamanym w Tomicach - ul. górna i ul. Cicha2018.07.30-2018.08.15

21.772.15

169.2018.08.01Usługi Transportowe T.Mrowiec
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 78
Remont drogi gminnej ul. Widokowa w Witanowicach2018.08.01-2018.08.10

3.122,99

170.2018.08.06PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Modernizacja drogi rolniczej ul. Zielona w Radoczy2018.08.06-2018.08.31

133.920,00

171.2018.08.06Bau Mix
34-116 Bachowice
ul. Górki 40
Montaż 4 wentylatorów mechanicznych w ZSP Witanowice2018.08.06-2018.08.31

6.120,00

172.2018.08.06F.P.U.H. Prisma B.Klaczak
34-100 Wadowice
ul. Gotowizna 44
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na ul. Radwany w Witanowicach2018.08.06-2018.08.31

7.749,00

173.2018.08.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Wymiana gruntu przy kanalizacji na ul. Jagiellońskiej w Radoczy2018.08.07-2018.08.23

6.000,00

174.2018.08.08PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Jagiellońska w Radoczy2018.08.08-2018.08.20

7.700,00

175.2018.08.09PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont zjazdu ul. Jagiellońska w Radoczy2018.08.09-2018.08.15

5.000,00

176.2018.08.09PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont odwodnienia ul. Radwany w Witanowicach2018.08.09-2018.08.15

3.444,00

177.2018.08.10Cereber-Bus E.Brózda
34-141 Przytkowice 109A
Opracowanie i koordynacja działań związanych z realizacją i rozliczeniem dotacji zer środków WFOŚIGW2018.08.10-2018.12.31

4.500,00

178.2018.08.14Ecol-Unicon
80-067 Gdańsk
ul. Równa 2
Dostawa i montaż szafy sterowniczej2018.08.14-2018.10.31

16.730,46

179.2018.08.14Kornaś LauraPrace komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczycieli2018.08.14-2018.08.14

150,00

180.2018.08.14Paneth AnnaPrace komisji egzaminacyjnej - stopień awansu zawodowego nauczycieli2018.08.14-2018.08.14

150,00

181.2018.08.21Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
43-316 Bielsko-Biała
ul. Armii Krajowej 220A
Przeprowadzenie szkolenia w sprawie kierowanie ruchem drogowym2018.08.21-2018.09.15

6.820,00

182.2018.08.27MaxDrogi
43-300 Bielsko-Biała
ul. Lenartowicza 37/1
Wykonanie ewidencji dróg gminnych, przeglądów rocznych i pięcioletnich2018.08.27-2018.09.15

18.000,00

183.2018.08.28Wiktor JerzyUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

184.2018.09.28Mikołajczyk GrzegorzUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

185.2018.08.28Janecki KazimierzUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

186.2018.08.28Szostek JerzyUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

187.2018.08.28Adamczyk JolantaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

188.2018.08.28Janik JacekUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

189.2018.08.28Szczerbik BożenaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

190.2018.08.28Kwarciak WiesławaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

191.2018.08.28Madej AlicjaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

192.2018.08.28Pękala KrystynaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

193.2018.08.28Pyrek KatarzynaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

194.2018.08.28Mrowiec PawełUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

195.2018.08.28Mrowiec WłodzimierzUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

196.2018.08.28Mrowiec MarekUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

197.2018.08.28Grabowska BeataUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

198.2018.08.28Wilk JanUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

199.2018.08.28Ryba SławomirUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

200.2018.08.28Smagło TadeuszUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

201.2018.08.28Lempart MałgorzataUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

202.2018.08.28Kowalczyk KatarzynaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

203.2018.08.28Leśniak EwaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

204.2018.08.28Skrzyński LeszekUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

205.2018.08.28Kreczmer MałgorzataUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

206.2018.08.28Nowak JoannaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

207.2018.08.28Łęcki BogdanUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

208.2018.08.28Błasiak AnnaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

209.2018.08.28Adamczyk AdamUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

6.500,00

210.2018.08.28Kucia BronisławUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

211.2018.08.28Lach StanisławaUdzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne2018.08.28-2018.10.25

9.500,00

212.2018.08.28A.Świadek
34-100 Radocza
ul. Leśna 3
Koszenie skarp i przeciwskarp dróg gminnych2018.08.28-2018.09.10

13.500,00

213.2018.08.28Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie remontu przepustu przy ul. Leśnej w Witanowicach2018.08.28-2018.09.10

6.700,00

214.2018.08.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont ul. Krótkiej w Woźnikach2018.08.28-2018.09.10

8.000,01

215.2018.08.28Usługi transportowe T.Mrowiec
ul. Jana Pawła II 78
34-103 Witanowice
Remont drogi ul. Szkolna w Witanowicach2018.08.28-2018.09.10

3.684,00

216.2018.08.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont przepustu wraz z odtworzeniem nakładki drogi ul. Podlesie w Tomicach2018.08.28-2018.09.07

32,496.60

217.2018.08.29PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Starowiejska w Tomicach2018.08.28-2018.09.12

24.000,01

218.2018.09.06Szczerbik DominikUdzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków2018.09.06-2018.10.31

5.000,01

219.2018.09.07PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi gminnej ul. Szkolna w Woźnikach2018.08.28-2018.09.07

9.000,01

220.2018.09.11Bau Mix
34-116 Bachowice
ul. Górki 40
Remont i docieplenie budynku OSP w Woźnikach - etap I2018.09.11-2018.10.30

173.720,64

221.2018.09.11F.U.H.P. Specbud
34-100 Ponikiew 169C
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania "remont i docieplenie budynku OSP w Woźnikach - etap I"2018.09.11-2018.10.31

3.200,01

222.2018.09.12Polska Press sp. z o.o.
31-548 Kraków
al. Pokoju 3
Druk i dystrybucja reklamy prasowej2018.09.12-2018.09.21

5.166,01

223.2018.09.13PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi ul. Leśna w Tomicach2018.09.13-2018.10.31

68.265,00

224.2018.09.13PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi ul. Kolejowa w Woźnikach2018.09.13-2018.10.31

145.000,00

225.2018.09.14Centrum Elektrotechnicze Elektrospec S.Zając
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 76
Wykonanie oświetlenia ul. Źródlana w Woźnikach2018.09.14-2018.09.30

13.433,07

226.2018.09.20PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi do boiska sportowego w Woźnikach2018.09.20-2018.09.30

25.000,01

227.2018.09.28PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont drogi ul. Długa w Tomicach2018.09.28-2018.10.31

53.671,38

228.2018.10.01Drukarnia Kolejowa sp. z o.o.
32-086 Węgrzce
ul. Forteczna 20A
Druk kart do głosowania w wyborach na wójta gminy Tomice i w wyborach do Rady Gminy2018.10.01-2018.10.26

3.175,92

229.2018.10.01Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Remont przepustu w Witanowicach2018.10.01-2018.10.31

10.351,68

230.2018.10.01Firma Remontowo-Budowlana Grafiti K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolna i ul. Nadbrzeżna w Woźnikach2018.10.01-2018.10.31

3.500,00

231.2018.10.01PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont cząstkowy (łatanie dziur) na drodze ul. Lubań w Lgocie2018.10.15-2018.10.15

14.500,00

232.2018.10.02LachBet M.Lach
34-103 Witanowice
ul. Jana Pawła II 157
Remont drogi gminnej w Tomicach2018.10.02-2018.11.15

8.000,01

233.2018.10.03Żegliński JózefObsługa informatyczna OKW2018.10.03-2018.10.22

360,00

234.2018.10.03Zieliński AndrzejObsługa informatyczna OKW2018.10.03-2018.10.22

360,00

235.2018.10.03Wójtowicz AgnieszkaObsługa informatyczna OKW2018.10.03-2018.10.22

360,00

236.2018.10.03Krakowska EwelinaObsługa informatyczna OKW2018.10.03-2018.10.22

360,00

237.2018.10.03PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont poboczy drogi ul. Radwany w Witanowicach2018.10.03-2018.10.31

15.500,00

238.2018.10.04Agro-Kom
34-113 Paszkówka
ul. Pałacowa 28
Wycinka skrajni drzew na ul. Górnej w Woźnikach2018.10.04-2018.10.31

12.000,00

239.2018.10.04PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont nakładki drogi ul. Cicha w Tomicach2018.10.04-2018.10.15

5.000,00

240.2018.10.04Hutmar P.Bartel
34-103 Woźniki
ul. Zacisze 8
Kamień łamany na drogę ul. Podlas w Tomicach2018.10.04-2018.10.31

13.920,25

241.2018.10.05Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie naprawy przejazdu przez przepust przy ul. Piastowskiej w Radoczy2018.10.05-2018.10.19

4.305,00

242.2018.10.09Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
43-400 Cieszyn
ul. Zamkowa 3A/1
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko2018.10.09-2018.12.20

5.965,50

243.2018.10.18Usługi transportowe T.Mrowiec
ul. Jana Pawła II 78
34-103 Witanowice
Remont drogi gminnej kamieniem łamanym w Witanowicach2018.10.18-2018.10.31

4.500,00

244.2018.10.19Małgorzata FolgaPełnienie dyżuru podczas wyborów2018.10.19-2018.10.21

300,00

245.2018.10.19Renata KrupaPełnienie dyżuru podczas wyborów2018.10.19-2018.10.21

300,00

246.2018.10.23Tomis Gruszeccy s.j.
ul. Żywiecka 820
43-378 Rybarzowice
Dostawa z montażem 4 szt. okien - Lgota2018.10.23-2018.12.10

4.000,00

247.2018.10.24Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
Asysta techniczna pb_usc2019.01.01-2019.12.31

3.499,30

248.2018.10.24Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
Asysta techniczna pb_ewid2019.01.01-2019.12.31

3.837,60

249.2018.10.24Cereber-Bus E.Brózda
34-141 Przytkowice 109A
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla gminy Tomice2018.10.24-2018.12.20

5.000,00

250.2018.10.24P.P.H.U. Kroll R.Kroll
Mieczykowo 1
89-240 Kcynia
Zakup i dostawa pięciu wiat przystankowych2018.10.24-2018.11.12

26.199,00

251.2018.10.25Technica Group sp. z o.o.
Ochaby Małe ul. Miłosna 2
43-430 Skoczów
Dostawa wyposażenia kuchni w OSP - Woźniki2018.10.25-2018.11.30

7.095,15

252.2018.10.25WUSP
ul. Kochanowskiego 3
34-100 Wadowice
Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia2018.10.25-2018.12.31

8.000,00

253.2018.10.29Izabella WarchałPrace związane ze sporządzeniem akcyzy2018.10.29-2018.10.29

640,00

254.2018.10.29P.U.H. Wodex
A.Szafrański
ul. Łazówka 2
34-100 Wadowice
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Tomice i parkingu przy ul. Floriańskiej2018.11.01-2019.03.31

0,00

255.2018.10.29Kółko Rolnicze
ul. Piastowska 35
34-100 Radocza
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Radocza oraz parkingu przy ul. Piastowskiej i ul. Jagiellońskiej2018.11.01-2019.03.31

0,00

256.2018.10.29Usługi Remontowo-Budowlane A.Świadek
ul. Leśna 3
34-100 Radocza
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Witanowice i Lgota oraz parkingu przy ul. Jana Pawła II2018.11.01-2019.03.31

0,00

257.2018.10.29Hutmar P.Bartel
ul. Zacisze 8
34-103 Woźnik
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Woźniki i Zygodowice oraz parkingu przy ul. Kościelnej2018.11.01-2019.03.31

0,00

258.2018.10.30Kolmar A.Kolasa
ul. Floriańska 74
34-100 Tomice
Dostawa 52 krzeseł - Zygodowice2018.10.30-2018.12.20

6.032,00

259.2018.11.05GRAFITI Firma Remontowo-Budowlana K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont tarasu budynku Urzędu Gminy Tomice2018.11.05-2018.12-20

35.950,00

260.2018.11.05Zakład Instalatorstwa Elektrycznego W.Jucha
ul. Nikliborca 9
34-100 Wadowice
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Tomicach - ul. Osiedlowa2018.11.05-2018.11.30

27.071,70

261.2018.11.05PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont cząstkowy drogi gminnej w Witanowicach - ul. Osiedlowa i w Radoczy - ul. Łęgowa i ul. Kolejowa2018.11.05-2018.11.15

5.000,00

262.2018.11.05PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Zakup i dostawa korytek trapezowych2018.11.05-2018.11.15

4.000,00

263.2018.11.06BauMix
34-116 Bachowice
ul. Górki 40
remont pomieszczeń w suterenach budynku Urzędu Gminy w Tomicach2018.11.06-2018.12.15

37.250,00

264.2018.11.15PHU K.Borek
ul. Jana Pawła II 95
34-103 Witanowice
Wykonaniu oświetlenia ulicznego w Witanowicach - ul. Słoneczna2018.11.15-2018.11.28

4.913,55

265.2018.11.20Trans-Put M.Putek
ul. Podgórska 145
34-103 Lgota
Roboty ziemne w Lgocie - ul. podlas2018.11.20-2018.11.30

4.500,00

266.2018.11.21F.U.H.P. Specbud
34-100 Ponikiew 169C
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej w Tomicach - ul. Floriańska2018.11.21-2019.02.28

28.800,00

267.2018.11.22Usługi Remontowo-Budowlane Tynkpol T.Handzlik
ul. Jana Pawła II 28
34-103 Witanowice
Przygotowanie podłoża pod posadowienie kontenerów wraz z materiałem2018.11.22-108.12.07

4.763,90

268.2018.11.27Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski
ul. Krakowska 28
34-100 Wadowice
Zakup 16 szt. tabletów wraz z etiu2018.11.27-2018.12.13

10.800,00

269.2018.11.28GK Pro sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 8
55-050 Sobótka
System głosowania imiennego - posiedzienia.pl2018.11.28-2020.11.27

11.955,60

270.2018.11.29Niwa S.Głuc s.j.
ul. Wadowicka 38
34-100 Tomice
Dostawa materiałów budowlanych na utwardzenie terenu przy budynku OSP Zygodowice2018.11.29-2018.12.15

7.535,49

271.2018.11.29Firma Usługowo-Handlowa Marvico M.Wiktor
ul. Lotników 36
34-103 Zygodowice
Remont instalacji CO w budynku OSP Zygodowice2018.11.29-2018.12.31

4.400,00

272.2018.12.01PRDI "Drotech" A.Domagała
ul. Floriańska 140
34-100 Tomice
Remont drogi gminnej w Radoczy - ul. Dębowa2019.01.11-2019.01.16

3.321,00

273.2018.12.03Urząd Miejski w Rabce Zdroju
34-700 Rabka Zdrój
ul. Parkowa 2
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w Tomicach - ul. Rzyczki2018.12.03-2019.06.30

24.000,00

274.2018.12.03Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Wykonanie krat drogowych przejazdowych w Woźnikach - ul. Szkolna i ul. Nadbrzeżna2018.12.03-2018.12.31

9.522,66

275.2018.12.03Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych M.Michalak
34-106 Koziniec 202
Uporządkowanie poboczy drogi w wyciętej skrajni jezdni w Woźnikach - ul. Górna2018.12.03-2018.12.31

4.000,00

276.2018.12.03Firma Remontowo-Budowlana Grafiti K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Remont tereny przy UG Tomice2018.12.03-2018.12.31

5.200,00

277.2018.12.03Firma Remontowo-Budowlana Grafiti K.Pietruszka
34-100 Tomice
ul. Patria 26
Montaż 5 wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej i obrzeży betonowych2018.12.03-2018.12.31

9.400,00

278.2018.12.03PPHU MaxDrogi D.Rakoczy
43-300 Bielsko-Biała
ul. gen. Józefa Hallera 7
Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego 4 obiektów mostowych2018.12.03-2018.12.31

4.305,00

279.2018.12.05PHU K.Borek
ul. Jana Pawła II 95
34-103 Witanowice
Dostawa agregatu prądotwórczego - GZK Tomice2018.12.05-2018.12.20

13.653,00

280.2018.12.10PHU K.Borek
ul. Jana Pawła II 95
34-103 Witanowice
Zakup i dostawa słupów oświetleniowych - boisko sportowe w Witanowicach2018.12.10-2018.12.31

13.038,00

281.2018.12.10PHU K.Borek
ul. Jana Pawła II 95
34-103 Witanowice
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Tomicach - ul. Dworska2018.12.10-2018.12.31

21.447,02