logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Archiwalne treści / Projekt e-xtra kompetentni / Rekrutacja do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”

Rekrutacja do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW OSTATECZNYCH
(rekrutacja uczestników zakończona –
listy będę uzupełniane na bieżąco po ostatecznej weryfikacji deklaracji uczestnictwa)

Tomice – gr. 1 – lista kwalifikacyjna
Witanowice – gr. 1 – lista kwalifikacyjna
Woźniki – gr. 1 – lista kwalifikacyjna
Woźniki – gr. 2 – lista kwalifikacyjna
Woźniki – gr. 3 – lista kwalifikacyjna
Radocza – gr. 1 – lista kwalifikacyjna
Radocza – gr. 2 – lista kwalifikacyjna
Radocza – gr. 3 – lista kwalifikacyjna

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Tomice zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Tomice w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.  Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:
„Rodzic w Internecie”
„Mój biznes w sieci”
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”

Szkolenia realizowane będą w 4 miejscach na terenie Gminy, w zależności od preferencji uczestników:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach (ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice),
– Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach (ul. Floriańska 16, 34-100 Tomice),
– Szkoła Podstawowa w Radoczy (ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza),
– Szkoła Podstawowa w Woźnikach (ul. Wadowicka 133, 34-103 Woźniki).

Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych), będą realizowane w trybie (4 dni x 4 godziny), zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się w dniu 3 października 2018 r. i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach.

Zasady rekrutacji określone są w REGULAMINIE.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie
1.1. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu
1.2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta
1.3. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego
2. Oświadczenie o wyborze tematyki szkolenia

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tomice, pokój nr 13. Koordynator projektu – Grzegorz Łopatecki, tel. 32 8233598, e-mail: sor.gmina@tomice.pl

Rekrutacja do projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice"