Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Fundusz sołecki w 2022 r.

soltys00

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Informacja w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

Liczba mieszkańców – 8223
Dochody bieżące – 40.626.220,60 zł
Kb (kwota bazowa) – 4.940,56 zł

WZÓR: F = (2 + Lm/100) x Kb
wyjaśnienie -> wysokość środków funduszu sołeckiego (F) nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb)

Sołectwo

Liczba mieszk.

kwota funduszu

LGOTA

454

32.311,26 zł

RADOCZA

1932

49.405,60 zł

TOMICE

2726

49.405,60 zł

WITANOWICE

1377

49.405,60 zł

WOŹNIKI

1271

49.405,60 zł

ZYGODOWICE

452

32.212,45 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzony na podstawie Uchwały Budżetowej na 2022 rok oraz uchwał Zebrań Wiejskich

LGOTA:
– remont stropu sali OSP Lgota – 22.311,26 zł
– zakup 4 namiotów – 10.000,00 zł

RADOCZA:
– oświetlenie ulic – 41.405,60 zł
– warsztaty z dziećmi na placu rekreacyjnym (dożynki wiejskie) – 2.000,00 zł
– remonty na obiekcie LKS – 6.000,00 zł

TOMICE:
– remont dróg w sołectwie – 19.405,60 zł
– wykonanie drogi dojazdowej przy OSP – 10.000,00 zł
– budowa oświetlenia w sołectwie – 20.000,00 zł

WITANOWICE:
– remont drogi gminnej ul. Bobrówka – 49.405,60 zł

WOŹNIKI:
– dalsze projektowanie chodnika przy ul. Kościelnej – 10.000,00 zł
– utrzymanie terenów zielonych wokół kościoła i domu pogrzebowego – 15.000,00 zł
– wymiana oświetlenia na ledowe – 20.000,00 zł
– imprezy plenerowe w sołectwie – 4.405,60 zł

ZYGODOWICE:
– utrzymanie terenów zielonych – 4.212,45 zł
– projekt oświetlenia ul. Lotników – 7.000,00 zł
– remont i wyposażenie pomieszczenia sołeckiego – 10.000,00 zł
– poprawa murawy boiska, zakup bramek i ławek – 11.000,00 zł