Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Promocja gminy / Publikacje dotyczące historii gminy Tomice

Publikacje dotyczące historii gminy Tomice

Publikacje (książki, opracowania, foldery) dotyczące historii sołectw należących do gminy Tomice

KSIĄŻKI

2022 r. „Radocza w obiektywnie historii” A.Graboń, J.Borek (dofinansowane ze środków Fundacji Orlen, wsparcie finansowe UG Tomice) – 304 str., 300 egz
2021 r.
– „Od parafialnej do podstawowej – historia szkoły w Radoczy w latach 1598-1989” – A.Graboń (wydane nakładem UG Tomice) – 138 str., nakład 200 egz.
2021 r. – „Z dziejów parafii Witanowice” – R.Góralczyk, Sz.Putek (wsparcie finansowe UG Tomice) – 260 str., nakład 200 egz.
2020 r. – „Joasia. Siłaczka z Lgoty” – R.Góralczyk, współpraca: Sz.Putek (wsparcie finansowe UG Tomice) – 124 str., nakład 200 egz.
2019 r. – „Oni nie doczekali… Historia pacyfikacji wsi Lgota – wyd. 2 w 75. rocznicę lgockiej tragedii” – E.Wyroba (wydane nakładem UG Tomice) – 36 str., nakład 100 egz., zawiera płytę CD „Krzyż lgocki w Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie
2017 r. – „Parafia Witanowice z Sercem i Duszą” – E.Bliźnik i R.Skorczyńska – wspomnienia najstarszych mieszkań parafii Witanowice z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice, 160 str.
2017 r.– „Witanowice na starej fotografii” – R.Góralczyk (wydane nakładem UG Tomice) – album wydany z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice, 200 str., nakład 500 egz.
2013 r. – „Mapa turystyczno-przyrodnicza Gminy Tomice” – R.Góralczyk i G.Łopatecki (wydane nakładem UG Tomice)
2012 r. – „Krajobraz miłości i wiary” – K.Jacek; redakcja: G.Łopatecki (wydane nakładem UG Tomice) – tomik poezji, 24 str. 500 egz.
2011 r. – „Gmina Tomice – krok po kroku …” – G.Łopatecki, współpraca: R.Góralczyk (wydane nakładem UG Tomice) – publikacja wydania w ramach kampanii promocyjnej „gmina Tomice w dolinie karpia”, 28 str., nakład 2.500 egz.
2002 r. – „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Tomice” – A.Buś (wydane nakładem UG Tomice) – 56 str.
2001 r. – „Dzieje obelisku lotników USA w Zygodowicach” – A.Buś (wydane nakładem UG Tomice)
2001 r. – „Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939 – 1945” – S.Wiktor, T.Kowalczyk (wydane nakładem UG Tomice) – 136 str.
2000 r. – „Banasiowie z Radoczy – strzępy epopei” – M.Siwiec-Cielebon – 80 str.
2000 r. – „650 lat parafii i wsi Radocza – zarys dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku” (wsparcie finansowe UG Tomice) – J.Łasak i ks. H.Młynarczyk – 176 str.
1999 r. – „Na wsi i dla wsi. 25 lat istnienia Technikum Rolniczego w Radoczy” – M.Kręcioch
1998 r. – „Wincenty Stanisław Bałys – artysta reźbiarz malarz (1906-1939)” – J.I.Korzeniowski
1997 r. – „Legendy Nadskawia cz. 2” – A.Buś (wydane nakładem UG Tomice) – 44 str.
1997 r. – „Oni nie doczekali … Historia pacyfikacji wsi Lgota” – E.Wyroba; współpraca: A.Buś; (zakup tonera drukującego ze środków UG Tomice)
1997 r. – „400 lat szkół w Radoczy i Woźnikach – z dziejów szkolnictwa nad Skawą” – A.Buś; współpraca: J.Ogiegło, E.Wyroba, M.Kręcioch (wydane nakładem UG Tomice)
1996 r. – „Nadskawie – stare dzieje i wycinki z życia wsi Zygodowice” – S. Wiktor
1995 r. – „Krótki zarys dziejów Witanowic i parafii Witanowice” – praca zbiorowa pod red. A.Busia; współpraca: E.Wyroba (wydane nakładem UG Tomice)
1995 r. – „Legendy Nadskawia cz. 1” – A.Buś (wydane nakładem UG Tomice)
1989 r. – „Wieś i parafia Woźniki” – T.Bojęś (wydane nakładem UG Tomice) – 108 str., nakład 1100 egz.

ALBUMY

2022 r. – „90 lat 1932-2022 Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach” – R.Góralczyk, G.Łopatecki – 82 str., nakład 150 egz.
2021 r. – „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena – album wydany w ramach Interreg Polska-Słowacja – 96 str., nakład 1000 egz.

FOLDERY

2019 r. – „10 lat Bałysówki” – M.Sabatkowicz (wydane nakładem UG Tomice) – katalog wystawowy, 16 str.
2018 r. – „Światłem malowane” – M.Sabatowicz (wydane nakładem UG Tomice) – katalog wystawowy, 24 str.
2017 r. – „700 lat wsi i parafii Witanowice” – R.Góralczyk (wydane nakładem UG Tomice) – broszura z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice, 12 str.
2017 r. – „Moja przestrzeń – wystawa malarstwa i rzeźby” – M.Sabatowicz – folder wystawowy
2016 r. – „Dożyłem 150 lat” – M.Sabatowicz (wydane nakładem UG Tomice) – katalog wystawowy, 8 str.
2015 r. – „Lustro” – M.Sabatowicz (wydane nakładem UG Tomice) – katalog wystawowy, 16 str.
2014 r. – „5 zmysłow” – M.Sabatowicz (wydane nakładem UG Tomice) – katalog wystawowy, 28 str.
2013 r. – „Tomice w sztuce – malarstwo rzeźba” – M.Sabatowicz (wydane nakładem UG Tomice) – katalog wystawowy, 12 str.
2011 r. – „Pamiątki przeszłości” – R.Góralczyk, G.Łopatecki (wydane nakładem UG Tomice) – folder wydany w ramach kampanii promocyjnej „gmina Tomice w dolinie karpia”
2011 r. – „Przyrodnicze zakątki” – R.Góralczyk, G Łopatecki (wydane nakładem UG Tomice) – folder wydany w ramach kampanii promocyjnej „gmina Tomice w dolinie karpia”
2011 r. – „Raj dla rowerzystów” – R.Góralczyk, G.Łopatecki (wydane nakładem UG Tomice) – folder wydany w ramach kampanii promocyjnej „gmina Tomice w dolinie karpia”
2011 r. – „Tradycje gospodarcze” -R.Góralczyk, G.Łopatecki (wydane nakładem UG Tomice) – folder wydany w ramach kampanii promocyjnej „gmina Tomice w dolinie karpia”
2009 r. – „30 lat działalności dziecięcego teatru lalkowego „Tyci-Tyci” w Woźnikach” – T.Ogiegło, A.Homel, współpraca: G.Łopatecki – folder, 12 str.
2002 r. – „Miejsca pamięci narodowej w gminie Tomice” – folder
2000 r. – „W trosce o stan środowiska naturalnego” (wydane nakładem UG Tomice) – ulotka o tematyce ekologicznej
2000 r. – „650 lat parafii i wsi Radocza” – A.Buś, J.Łasak (wydane nakładem UG Tomice) – folder
1999 r. – „20 lat działalności dziecięcego teatru lalkowego „Tyci-Tyci” w Woźnikach” – A.Buś, J.Ogiegło, współpraca: M.Kręcioch – folder, 8 str.
1995 r. – „50 lat Orkiestry Dętej w Zygodowicach” – A.Buś, A.Zieliński, J.Ogiegło – pamiątka jubileuszu
1994 r. – „50 rocznica udziału lotników amerykańskich w walkach o wolnośc Polski” – Z.Kraus, A.Buś, J.Zeman, J.Ogiegło, U.Lempart (wydane nakładem UG Tomice)
1992 r. – „Obelisk lotników amerykańskich – Zygodowice” – A.Buś, współpraca: J.Ogiegło, T.Wójtowicz (wydane nakładem UG Tomice) – folder
1991 r. – „Obelisk lotnikówe amerykańskich – odsłonięcie Zygodowice 20.X.1991” (wydane nakładem UG Tomice) – folder
1990 r. – „Gmina Tomice – oaza ciszy, raj dla wędkarzy” – A.Buś, J.Ogiegło, S.Wójtowicz (wydane nakładem UG Tomice) – folder

OPRACOWANIA

2015 r. – „70 lat Orkiestry Dętej w Zygodowicach – pamiątka jubileuszu” – A.Zieliński – 70 str.
2015 r. – „Wincenty Bałys 1906-1939” – Z.Jurczak – wystawa dokumentalna, 32 str.
2005 r. – „60 lat Orkiestry Dętej w Zygodowicach – pamiątka jubileuszu” – A.Zieliński, S.Mruczek – 32 str.
1997 r. – „400 lat szkół w Radoczy i Woźnikach” – A.Buś, współpraca” J.Ogiegło, E.Wyroba, M.Kręcioch – z dziejów szkolnictwa nad Skawą, 14 str.
1996 r. – „GOK Tomice – krótki zarys działalności placówki w latach 1976-1996” – E.Wyroba
1994 r. – „Nadskawie w walce z wrogą przemocą” – A.Buś, współpraca: E.Wyroba, M.Kręcioch – 20 str.