logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Promocja gminy / Bezosługowy system informacji turystycznej na terenie gminy Tomice

Bezosługowy system informacji turystycznej na terenie gminy Tomice

BEZOSŁUGOWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY TOMICE Z ZASTOSOWANIEM WOLNOSTOJĄCYCH GABLOT INFORMACYJNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

poryby_prom

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Operacja obejmuje utworzenie bezobsługowego systemu informacji turystycznej w formie 12 sztuk wolnostojących gablot informacyjnych pełniących funkcję punktów informacji turystycznej w miejscowościach: Lgota (1 punkt), Radocza (2 punkty), Tomice (4 punkty), Witanowice (2 punkty), Woźniki (2 punkty) i Zygodowice (1 punkt). Zakupiono i usytuowano je w miejscach nasilonego ruchu turystycznego tj. na szlakach turystycznych, rowerowych i pieszych, w centrach miejscowości.
W ramach operacji przygotowano i wykonano ponadto wielkoformatowe plakaty o charakterze informacyjno-turystycznym zawierające:
– plan miejscowości, gminy lub Doliny Karpia (mapę),
– opis historii miejscowości, gminy lub Doliny Karpia,
– informacje o walorach turystycznych miejscowości, gminy lub Doliny Karpia,
– informacje o usługach turystycznych, produktach lokalnych i turystycznych na terenie miejscowości, gminy lub Doliny Karpia.
Gabloty oznakowano także poprzez umieszczenie na panelu informacyjnym znaku informacji turystycznej „i”, nazwy miejscowości, herbu i nazwy gminy oraz oznaczeń wymaganych dla operacji współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Punkty informacji turystycznej w postaci gablot informacyjnych z pewnością służyć będą mieszkańcom, turystom i gościom licznie odwiedzającym Gminę Tomice i objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich obszar Doliny Karpia.

gablota01a