logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. RADWANY NR 470421K OD 1+678 DO 2+668 W MIEJSCOWOŚCI WITANOWICE, GMINA TOMICE

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 12.08.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 794.343,91 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 451.621,00 zł
Numer umowy: WR-VI.807.5.116.2023.KK.MAŁ
Data zawarcia umowy: 13.03.2023 r.
Opis projektu: Remont drogi gminnej ul. Radwany nr 470421K w km od 1 + 678 do 2 + 668 w miejscowości Witanowice. W zakres prac remontowych wchodzi wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Roboty obejmują m. in. roboty przygotowawcze, likwidację miejscowych przełomów i spękań, remont istniejącego odwodnienia w zakresie czyszczenia istniejących rowów i przepustów, wykonania ścianek czołowych istniejących przepustów wraz z ich przebudową, remont istniejącej nawierzchni jezdni i poboczy – ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych (poboczy) emulsją asfaltową.
Data otrzymania środków:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023