logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Zadania dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych / Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – I edycja

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – I edycja

pr00MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TOMICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje dostawę i montaż 164 szt. opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w sołectwie Tomice.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich - I edycja

pr00MODERNIZACJA ULICY PODSTAWIE W TOMICACH

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje remont najbardziej zniszczonego odcinka drogi ul. Podstawie o długości 620 mb. Wykonane prace związane będą z remontem odwodnienia i poboczy oraz położeniem nowej nawierzchni.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich - I edycja