Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKA W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 11.09.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 144.414,21 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 76.624,00 zł
Numer umowy: —–
Data zawarcia umowy: —–
Opis projektu: Projekt przewiduje remont drogi gminnej ul. Strażackiej Nr 470375K w Tomicach (odcinek w km od 0+020 do 0+188). Polega on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy, remoncie istniejącego odwodnienia oraz regulacji pionowej studzienek.
Data otrzymania środków:

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 07.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 552.767,74 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: …………zł
Numer umowy: —–
Data zawarcia umowy: —–
Opis projektu: Projekt przewiduje remont drogi gminnej ul. Podlesie Nr 470365K w Tomicach (odcinek w km od 0+010 do 0+992). Polega on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy oraz remoncie istniejącego odwodnienia tj. rowy, czyszczenie przespustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i przebudowa przepustów.
Data otrzymania środków: