Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00REMONT DROGI GMINNEJ UL. PODLESIE W TOMICACH

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Instytucja wdrażająca: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: —–
Data złożenia wniosku: 07.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 492.083,87 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 295.250,00 zł
Numer umowy: —–
Data zawarcia umowy: —–
Opis projektu: Projekt przewiduje remont drogi gminnej ul. Podlesie Nr 470365K w Tomicach (odcinek w km od 0+010 do 0+992). Polega on na położeniu nowej nawierzchni, remoncie poboczy oraz remoncie istniejącego odwodnienia tj. rowy, czyszczenie przepustów, wykonanie ścianek czołowych przepustów i przebudowa przepustów.
Data otrzymania środków:

pr00E-URZĄD W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasobu, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: RPMP.02.01.01-12-0158/19
Data złożenia wniosku: 26.07.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1.095.782,40 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 821.836,79 zł
Numer umowy: —–
Data zawarcia umowy: —–
Opis projektu: Projekt przewiduje rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu mieszkańców do cyfrowych usług publicznych poprzez m.in. modernizację serwerowni, zakup gminnego portalu interesanta, modernizację strony www, zakup geoportalu, zakup niezbędnych licencji oraz utworzenie stanowiska potwierdzenia profilu zaufanego.
Data otrzymania środków: