Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Projekty gminne / Projekty planowane

Projekty planowane

pr00ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GMINIE TOMICE

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wnioskodawca: Gmina Tomice
Nr wniosku: ………
Data złożenia wniosku: 31.05.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 4.529.210,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 3.267.399,00 zł
Numer umowy:
Data zawarcia umowy:
Opis projektu: Projekt przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice. Jej celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju infrastruktury, poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 1,246 km w miejscowościach Witanowice i Radocza oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,005 km w miejscowościach Radocza i Tomice w Gminie Tomice, a także zakup agregatu prądotwórczego na stację uzdatniania wody w Witanowicach.
Data otrzymania środków: