logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ostrzeżenia meteorologiczne / Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu – STOPIEŃ 2.

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Tarnowa, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu suskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu nowotarskiego, powiatu chrzanowskiego

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia

07.12.2023 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:
Tarnów, ul. Ks. R. Sitko – 194 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Kraków, Al. Krasińskiego – 121 µg/m3
Kraków, ul. Bulwarowa – 124 µg/m3
Kraków, os. Swoszowice – 122 µg/m3
Kraków, os. Wadów – 103 µg/m3
Kraków, ul. Złoty Róg – 103 µg/m3
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami – 122 µg/m3
Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 116 µg/m3
Nowy Targ, al. Tysiąclecia - 119 µg/m3
Wadowice, ul. Bałysa – 109 µg/m3
Zakopane, ul. Sienkiewicza – 111 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował powiaty: miasto Tarnów rejon ul. Ks. R. Sitko

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta na prawach powiatu: miasto Kraków (rejon Al. Krasińskiego, dzielnice: Nowa Huta, Swoszowice, Bronowice, Krowodrza, Prądnik Biały, Stare Miasto, Zwierzyniec, os. Wadów), miasto Nowy Sącz, miasto Tarnów, oraz powiaty: nowotarski z wyłączeniem gminy Rabka-Zdrój, wadowicki i tatrzański
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 1.300

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 838.000
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem, oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia

08.12.2023 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 8.00 dnia 08.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 08.12.2023 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 08.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 08.12.2023 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.12.2023 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Kraków, miasto Nowy Sącz, powiat krakowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1.089.000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Tarnów, powiat wielicki, powiat wadowicki, powiat suski, powiat oświęcimski, powiat nowotarski, powiat chrzanowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 949.000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
· osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- nie wietrz pomieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowychStopień 2

Obowiązujące ograniczenia:
· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*
· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.
· *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Stopień 3

Obowiązujące ograniczenia:
· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*
· Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.*
· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.
· Zakaz stosowania dmuchaw do liści.
· Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym.
· Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych).
*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok