logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla turysty / Szlaki turystyczne / Piesze szlaki turystyczne

Piesze szlaki turystyczne

Przez Gminę Tomice przebiegają
dwa NIZINNE szlaki turystyczne Oddziału PTTK w Wadowicach na Pogórzu Wielickim

ZIELONY
(19 km)
Wadowice – Tomice – Woźniki – Grodzisko – Trzebieńczyce – Laskowa – Zator

Przebieg trasy w Gminie Tomice – od skrzyżowania dróg przy kapliczce z figurą Św. Floriana w Tomicach skręcamy w prawo i mijamy budynki firm „Drewex”, „Brado-2” oraz Zakładów Materiałów Budowlanych, które położone są na terenie dawnego dworu w Tomicach. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się Gimnazjum oraz boisko sportowe LKS „Dąb” Tomice utworzone na miejscu parku dworskiego istniejącego do końca II wojny światowej. Następnie przecinamy linię kolejową i kierujemy się w stronę drogi powiatowej Tomice-Brzeźnica. Po prawej stronie mijamy stawy rybne.
Na drodze powiatowej skręcamy w prawo. Przechodzimy przez most drogowy na Skawie, mijamy boisko sportowe LKS „Skawa” Witanowice i dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo i wędrując wzdłuż prawobrzeżnego zbocza Doliny Skawy kierujemy się w skronę Woźnik. Po drodze mijamy Stację Uzdatniania Wody w Witanowicach.
W pobliżu mostu kolejowego w Woźnikach szlak skręca w prawo i wzdłuż brzegów Zygodówki kierujemy się w stronę centrum wsi. Dochodzimy do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, będącego również częścią Szlaku Architektury Drewnianej – region Jurajsko-Oświęcimski. Następnie kierujemy się do skrzyżowania dróg w centrum Woźnik i skręcamy w lewo na drogę wznoszącą się stromo pod górę. Mijamy Szkołę Podstawową w Woźnikach i cmentarz parafialny, za którym skręcamy w boczną drogę prowadzącą do Grodziska. Idziemy grzbietem wzgórza zwanego Grudki lub Zamczysko, skąd rozciąga się panoramiczny widok na m.in. Jaroszowicką Górę, Babią Górę z Diablakiem i Cylem, Laskowiec oraz Gancarz.
Mijamy zbiornik zakładów wodociągowych i schodzimy w Dolinę Skawy z widocznymi licznymi plantacjami wikliny. Wchodzimy już do Graboszyc przekraczając potok Czarczówka.

ŻÓŁTY
(26 km)
Kalwaria Lanckorona PKP – Kalwaria Zebrzydowska – Zebrzydowice – Wysoka – Babica – Witanowice – Tomice – Wadowice

Przebieg trasy w Gminie Tomice – z Babic wchodzimy do Witanowic przez przysiółek Dalachowice. W oddali widać cmentarz parafialny oraz kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja. Skąd kierujemy się na drogę polną, która na wzgórzu skręca ostro w prawo w stronę Potoku Lgockiego. Ze wzgórza rozciąga się malowniczy widok na Dolinę Skawy oraz wzgórza leżące na Pogórzu Śląskim. Schodząc ze wzgórza przekraczamy kładkę na Potoku Lgockim i znajdujemy się na drodze powiatowej Witanowice-Lgota.
Mijamy Szkołę Podstawową w Witanowicach i kierujemy się w stronę skrzyżowania z drogą powiatową Tomice-Brzeźnica. Po przejściu ok. 1 km schodzimy z drogi głównej i przechodząc przez most na Potoku Lgockim kierujemy się boczną drogą w stronę dawnego folwarku w Witanowicach, a następnie się skręcamy na spłaszczony grzbiet najdalej na poł.-zach. wysuniętej części Pogórza Wielckiego. Tu znajdują się zabudowania górnego folwarku w Witanowicach oraz budynki do dawnym witanowickim dworze. Następnie drogą asfaltową schodzimy stromo w dół, by znaleść się na drodze powiatowej zaraz przed mostem drogowym na Skawie.
Stąd równolegle ze szlakiem zielonym (czytaj wyżej) kierujemy się przez Tomice do Wadowic.