logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube

Nieruchomości zamieszkałe 2023

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (wersja pdf do pobrania)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych28012022 (wersja docx do pobrania)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Urząd Gminy Tomice informuje, że od 1 stycznia 2023 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych (firmy) oraz domków letniskowych NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

OPŁATA PODSTAWOWA W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ:

35,00 zł miesięcznie od mieszkańca/miesiąc.

OPŁATA PODSTAWOWA W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (BLOKI):

29,00 zł miesięcznie od mieszkańca/miesiąc.

OPŁATA PODWYŻSZONA: 4 X OPŁATA PODSTAWOWA (stanowi czterokrotność opłaty podstawowej i naliczana jest w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów).
OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW NARZUCONY JEST USTAWOWO!

 ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE*:

* zgodnie z ustawą, dotyczy tylko właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i naliczana jest w następujących wysokościach:
– nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca- 12,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców- 24,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców- 36,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców- 48,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców- 60,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców- 72,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 7 mieszkańców- 84,00 zł miesięcznie,
– nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców- 96,00 zł miesięcznie.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić warunki dotyczące kompostowania, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.
Osoby, które deklarowały kompostowanie bioodpadów nie składają ponownie deklaracji.

UWAGA!

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest skorygowanie złożonej wcześniej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wezwaniem właściciela nieruchomości do dokonania korekty, a w ostateczności naliczeniem sankcji karnych.

Deklaracja i harmonogram wywozy odpadów dostępne są na stronie www.tomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach. Informacja telefoniczna po numerem: 33-823-35-98 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 1.