logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Gospodarka odpadami / Gospodarka odpadami komunalnymi 2023 / Firmy i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe 2023

Firmy i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe 2023

INFORMACJA DLA FIRM ORAZ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (do pobrania)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne28012022 (wersja docx do pobrania)

Urząd Gminy Tomice informuje, że od 1 stycznia 2023 r.NIE ULEGA ZMIANIE wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opłata naliczana będzie za każdy worek lub pojemnik o określonej pojemności.

Wszystkie firmy i instytucje objęte przez Gminę Tomice system gospodarowania odpadami komunalnymi będą uiszczać opłatę za każdy worek lub pojemnik, w następującej wysokości:

1) pojemność 120 litrów- 20,00 zł,
2) pojemność 240 litrów- 40,00 zł,
3) pojemność 1100 litrów- 183,33 zł,
4) pojemność 5000 litrów- 833,33 zł.

OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE:

191,00 zł/rok/nieruchomość.

OPŁATA PODWYŻSZONA: 4 X OPŁATA PODSTAWOWA (stanowi czterokrotność opłaty podstawowej i naliczana jest w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów).

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW NARZUCONY JEST USTAWOWO!

Harmonogram dostępny jest na stronie www.tomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach. Informacja telefoniczna po numerem: 33-823-35-98 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 1.

UWAGA!

Nową deklarację składamy tylko w przypadku oddawania innej niż deklarowana ilości worków lub pojemników. Korektę należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wezwaniem przedsiębiorcy do dokonania korekty, a w ostateczności naliczeniem sankcji karnych.