logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Edukacja / Żłobek Gminny w Tomicach

Żłobek Gminny w Tomicach

Żłobek Gminny w Tomicach

Żłobek Gminny w Tomicach

p.o. Dyrektor – mgr Dorota Bilińska

ul. Floriańska 16, 34-100 Tomice
Telefon: (33) 823-40-96
Fax: (33) 823-40-96

Liczba miejsc – 15

 

Tomice, dnia 29 czerwca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W związku z § 9 ust. 5 statutu Żłobka Gminnego w Tomicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3557, z późn. zm.), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tomicach została wywieszona lista 13 dzieci przyjętych do żłobka. Na liście znajdują się dzieci, których rodzice potwierdzili złożone do dnia 20 czerwca br. wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka.

Jednocześnie zawiadamiam, że w poniedziałek 17 lipca 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach przy ul. Floriańskiej 16 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do żłobka, dotyczące organizacji i przyjęcia dzieci do żłobka.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Żłobek Gminny w TomicachUchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach

Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach

Uchwała Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Uchwała Nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach

Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach