Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Zgłoszenie awarii oświetlenia

Zgłoszenie awarii oświetlenia

latarnia

    Rodzaj awarii (wymagane)

    Informacja dla zgłaszającego:
    Termin realizacji usunięcia niesprawności punktu świetlnego przez Tauron Dystrybucja S.A. – 14 dni od dnia SKUTECZNEGO zgłoszenia awarii do Urzędu Gminy Tomice.Za skuteczne zgłoszenie rozumie się dokładne określenie lokalizacji miejsca wystąpienia awarii tj. miejscowość, ulica, numer nieruchomości przy której wystąpiła usterka lub też wskazanie charakterystycznych punktów umożliwiających zlokalizowanie awarii.