Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zmieniamy przestrzeń przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach

Zmieniamy przestrzeń przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

We czwartek (29.06) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana przez Wójta Gminy Witolda Grabowskiego umowa na dofinansowanie „Budowy ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Tomicach” – operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na projekt, złożony w ramach naboru wniosków zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, o wartości 299.412,30 zł Gmina Tomice uzyskała dofinansowanie w wysokości 190,516,00 zł.

Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci placu zabaw dla dzieci o powierzchni 1 050 m2 wraz z przyległymi miejscami postojowymi poprzez demontaż części zniszczonego wyposażenia istniejącego placu zabaw i wykonanie nowych elementów placu wraz z nowymi nawierzchniami oraz skomunikowaniem ścieżkami. Na terenie placu zabaw zaprojektowane zostały urządzenia rekreacyjne i zabawowe oraz wyposażenie dodatkowe w postaci ławek metalowo-drewnianych, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem placu zabaw, tabliczek informacyjnych, oraz bezpieczne nawierzchnie i dojścia do urządzeń rekreacyjno-zabawowych, a także ogrodzenie placu. Projektowany plac zabaw będzie składał się z trzech stref funkcjonalnych: części przeznaczonej zwłaszcza dla dzieci młodszych (w wieku 3-8 lat), części przeznaczonej dla dzieci starszych (w wieku 6-12 lat) oraz elementy edukacji sensorycznej o wartościach edukacyjnych (urządzenia i elementy wyposażenia związane z aktywizacją zmysłów: wzroku, słuchu oraz dotyku) w pobliżu stref wypoczynku (ławki). W strefie przeznaczonej zwłaszcza dla dzieci młodszych zostanie zamontowanych 6 urządzeń: huśtawka wahadłowa wieloosobowa z koszem typu „bocianie gniazdo”, zestaw zabawowy z piaskownicą, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, bujak na czterech sprężynach – wieloosobowy typu „samochód”, huśtawka typu „ważka na sprężynie”, huśtawka podwójna z dwoma zawiesinami. W strefie przeznaczonej dla dzieci starszych zostaną zamontowane 3 urządzenia: linarium, zestaw sportowo-rekreacyjny, huśtawka podwójna. W części sensorycznej przewidziano montaż 3 urządzeń zabawowo-edukacyjnych: tablicy – liczydła, lornetki wolnostojącej, tuby do rozmawiania. Elementy wyposażenia placu zaprojektowano z bezpiecznych i trwałych materiałów naturalnych. Układ funkcjonalny oraz dobór urządzeń uwzględnia wymagane strefy bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. Wszystkie elementy placu zabaw zostaną zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Na terenie placu zaprojektowano bezpieczne – absorbujące upadek, kolorowe nawierzchnie gumowe, wylewane wokół urządzeń, w pozostałej części placu pozostanie teren zielony w postaci trawnika i innych elementów zieleni dekoracyjnej. Ścieżki komunikacyjne zostaną wykonane z kostki brukowej. Niezbędnym uzupełnieniem placu zabaw będą miejsca postojowe – parking, na których opiekunowie dzieci z odległych od placu zabaw terenów będą pozostawiać pojazdy, w szczególności opiekunowie niepełnosprawni, bądź opiekunowie dowożący na plac zabaw dzieci niepełnosprawne. Dzięki temu zapewniony zostanie dostęp do placu zabaw dla osób niepełnosprawnych.

Budowa placu zabaw jest fundamentem dla kolejnych działań zakładających całościowe zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach na cele sportowo-rekreacyjne, obejmujących w II etapie modernizację boiska do gry w piłkę ręczną i nożną oraz boiska wielofunkcyjnego, budowę siłowni zewnętrznej, i w III etapie – budowę sceny letniej wraz z przebudową dziedzińca wewnętrznego szkoły.

Zmieniamy przestrzeń przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach