Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

We środę (23.03) odbyła się XIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Stanisława Gajewskiego – radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Obrady rozpoczęły się od wręczenia Stanisławowi Gajewskiemu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach Antoniego Kwarciaka zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka roty ślubowania, nowo wybrany radny zakończył ją słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

W porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Tomice znalazła się także informacja o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w roku 2015. Zebranym w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom przedstawili ją: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh. Stanisław Zając oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Tomicach st. asp. w st. spocz. dh. Piotr Biliński.
Bryg. Paweł Kwarciak przekazując informację o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej poinformował, że w roku ubiegłym na terenie gminy Tomice odnotowano ogółem 149 zdarzeń tj. pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do fałszywych alarmów (184 w 2014 r.). W grupie powstałych w 2015 r. pożarów, wszystkie 23 pożary zostały zakwalifikowane do kategorii małych. Ich przyczyną w 12 przypadkach było prawdopodobnie podpalenie, przede wszystkim w postaci umyślnego wypalania suchych traw. 2 pożary były spowodowane nieostrożnością osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, natomiast 3 powstały wskutek wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ogrzewczych. Na terenie gminy Tomice w 2015 r. paliło się 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 14 obiektów w rolnictwie (z czego 12 to nieużytkowane powierzchnie rolnicze), 1 śmietnik i 1 inny obiekt. Na szczęście nie zanotowano śmiertelnych ofiar pożarów, nie było też osób rannych. W ogólnej liczbie 123 innych miejscowych zagrożeń, 54 działania powstały jako następstwo gwałtownych zjawisk atmosferycznych, 31 akcji miało miejsce po wypadkach i kolizjach drogowych, natomiast 13 działań polegało na likwidacji zagrożeń od wyrojonych szerszeni i os. W następstwie miejscowych zagrożeń, w tym przede wszystkim wypadków komunikacyjnych, odnotowano w 2015 r. 3 ofiary śmiertelne, natomiast 18 osób zostało rannych, w tym 3 dzieci. Ratownicy udzieli pomocy medycznej na terenie akcji 28 osobom poszkodowanym w wyniku miejscowych zagrożeń. W grupie fałszywych alarmów odnotowano 3 tego typu zdarzenia. Zostały one zakwalifikowane jako alarmy zgłoszone „w dobrej wierze”. Warto zaznaczyć, że w gaszeniu pożarów i przy likwidacji innych zagrożeń miejscowych wzięło udział ogółem 307 zastępów i 1401 strażaków.

Radni wysłuchali ponadto informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz po zmianach w porządku obrad rozpatrzyli pięć projektów uchwał. Jednogłośnie dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., uchwalili „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 na terenie Gminy Tomice”, dokonali zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach (zmiany wynikały w wyznaczenia GOPS jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego), wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie trzech działek w Lgocie pod drogę gminną (uregulowanie stanu prawnego ul. Kamieniec), oraz dokonali zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice (członkiem Komisji został radny Stanisław Gajewski).