Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

We środę (23.03) odbyła się XIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Stanisława Gajewskiego – radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Obrady rozpoczęły się od wręczenia Stanisławowi Gajewskiemu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach Antoniego Kwarciaka zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka roty ślubowania, nowo wybrany radny zakończył ją słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

W porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Tomice znalazła się także informacja o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w roku 2015. Zebranym w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom przedstawili ją: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh. Stanisław Zając oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Tomicach st. asp. w st. spocz. dh. Piotr Biliński.
Bryg. Paweł Kwarciak przekazując informację o zagrożeniach i działaniach ratowniczych jednostek straży pożarnej poinformował, że w roku ubiegłym na terenie gminy Tomice odnotowano ogółem 149 zdarzeń tj. pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do fałszywych alarmów (184 w 2014 r.). W grupie powstałych w 2015 r. pożarów, wszystkie 23 pożary zostały zakwalifikowane do kategorii małych. Ich przyczyną w 12 przypadkach było prawdopodobnie podpalenie, przede wszystkim w postaci umyślnego wypalania suchych traw. 2 pożary były spowodowane nieostrożnością osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, natomiast 3 powstały wskutek wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ogrzewczych. Na terenie gminy Tomice w 2015 r. paliło się 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 14 obiektów w rolnictwie (z czego 12 to nieużytkowane powierzchnie rolnicze), 1 śmietnik i 1 inny obiekt. Na szczęście nie zanotowano śmiertelnych ofiar pożarów, nie było też osób rannych. W ogólnej liczbie 123 innych miejscowych zagrożeń, 54 działania powstały jako następstwo gwałtownych zjawisk atmosferycznych, 31 akcji miało miejsce po wypadkach i kolizjach drogowych, natomiast 13 działań polegało na likwidacji zagrożeń od wyrojonych szerszeni i os. W następstwie miejscowych zagrożeń, w tym przede wszystkim wypadków komunikacyjnych, odnotowano w 2015 r. 3 ofiary śmiertelne, natomiast 18 osób zostało rannych, w tym 3 dzieci. Ratownicy udzieli pomocy medycznej na terenie akcji 28 osobom poszkodowanym w wyniku miejscowych zagrożeń. W grupie fałszywych alarmów odnotowano 3 tego typu zdarzenia. Zostały one zakwalifikowane jako alarmy zgłoszone „w dobrej wierze”. Warto zaznaczyć, że w gaszeniu pożarów i przy likwidacji innych zagrożeń miejscowych wzięło udział ogółem 307 zastępów i 1401 strażaków.

Radni wysłuchali ponadto informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz po zmianach w porządku obrad rozpatrzyli pięć projektów uchwał. Jednogłośnie dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2016 r., uchwalili „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 na terenie Gminy Tomice”, dokonali zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach (zmiany wynikały w wyznaczenia GOPS jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego), wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie trzech działek w Lgocie pod drogę gminną (uregulowanie stanu prawnego ul. Kamieniec), oraz dokonali zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice (członkiem Komisji został radny Stanisław Gajewski).

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy TomiceZłożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy TomiceZłożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy TomiceZłożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice