Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXIV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXIV sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 14.15 XXIV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku ZSP Tomice przy ul. Dworskiej 9a w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2019/2020.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok;
b) zmiany uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025;
c) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Gminy Tomice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.