Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXIV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach przy ul. Dworskiej 9A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tomice,
c) zmiany uchwały nadającej statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomicach,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzeźnica dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach”,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Radoczy, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1748/17.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Gminy Tomice.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.