Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XXII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XXII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 7.30 XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Tomice do partnerstwa przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gmin: Tomice, Polanka Wielka i Stryszów”;
b) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
c) zmiany uchwały Nr XV/157/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.
4. Zakończenie obrad.