Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 22 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 7.30 XLVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w budynku Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51. 34-100 Tomice – sala USC (parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
b) zmiany uchwały nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Zakończenie obrad.