Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – X sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – X sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.15 X sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach,
2) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
3) zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
4) rozpatrzenia petycji Pana F.S. dotyczącej Biuletynu Informacji Publicznej,
5) rozpatrzenia petycji Pana F.S. dotyczącej pisma SZEŚCIAN.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski radnych i sołtysów.
6. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy Tomice.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.