logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – LI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – LI sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje LI sesję Rady Gminy Tomice VIII kadencji na dzień 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14.15 w budynku Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice (sala ślubów).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
b) zmiany uchwały nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
c) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”;
d) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców;
e) wyrażenia zgody na realizację inwestycji i zawarcie umowy użyczenia działek na potrzeby tej inwestycji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.