logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zawiadomienie – II sesja Rady Gminy Tomice IX kadencji

Zawiadomienie – II sesja Rady Gminy Tomice IX kadencji

Zawiadomienie – II sesja Rady Gminy Tomice IX kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Szymon Putek zwołuje II sesję Rady Gminy Tomice IX kadencji na dzień 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 14.15 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;
b) zmiany uchwały nr LXVII/499/2023 Rady Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej;
c) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tomice;
d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tomice.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Tomice.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.