Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia   Wydarzenia  

Zarządzeniem z dnia 13 lutego 2019 r. Wojewoda Małopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Data wyborów została wyznaczona na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 16 lutego 2019 r.- opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Tomice
do 18 lutego 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Tomice o okręgu wyborczym nr 8, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 28 lutego 2019 r.- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
do 5 marca 2019 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
do 10 marca 2019 r.
do godz. 24.00
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach list kandydatów na radnego
do 15 marca 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Tomice, w formie obwieszczenia, informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie III o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
do 24 marca 2019 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tomicach numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
- sporządzenie spisu wyborców
- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 30 marca 2019 r.- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
do 5 kwietnia 2019 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
12 kwietnia 2019 r.
godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
13 kwietnia 2019 r.- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 spisu wyborców
14 kwietnia 2019 r.
godz. 7.00-21.00
- głosowanie