Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (05.02) opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. o zarządzeniu na niedzielę 10 maja 2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin wykonania czynności wyborczej *)

Treść czynności wyborczej

do dnia 16 marca 2020 r.- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 23 marca 2020 r.- powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 26 marca 2020 r.
do godz. 24.00
- zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 5 kwietnia 2020 r.- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 10 kwietnia 2020 r.- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 19 kwietnia 2020 r.- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 19 kwietnia 2020 r.
do dnia 26 kwietnia 2020 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 20 kwietnia 2020 r.- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 25 kwietnia 2020 r.- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
od dnia 25 kwietnia 2020 r.
do dnia 8 maja 2020 r.
do godz. 24.00
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 1 maja 2020 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 5 maja 2020 r.- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 7 maja 2020 r.- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 8 maja 2020 r.
o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 10 maja 2020 r.
godz. 7.00-21.00
- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.