Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zarządzenie Wójta Gminy Tomice z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Tomice z dnia 11 marca 2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W dniu dzisiejszym (11.03) Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Tomice.

Zgodnie z nim na terenie Gminy Tomice zaleca się odwołanie i czasowe zaprzestanie organizowania wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników.

Wójt Gminy Tomice zobowiązał wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Tomice do odwołania imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników oraz do odwołania dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych oraz o innym charakterze.

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych Mieszkańcom Gminy Tomice zaleca się:
– korzystanie z e-usług droga elektroniczną,
– dokonywanie płatności elektronicznych,
– korzystanie z drogi korespondencyjnej.

Poniżej treść zarządzenia.

Zarządzenie Nr 22/2020
Wójta Gminy Tomice
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Tomice.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Na terenie Gminy Tomice zalecam odwołanie i czasowe zaprzestanie organizowania wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 2

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Tomice zobowiązane są do odwołania imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 3

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Tomice zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych oraz o innym charakterze.

§ 4

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych Mieszkańcom Gminy Tomice zaleca się:
– korzystanie z e-usług droga elektroniczną,
– dokonywanie płatności elektronicznych,
–  korzystanie z drogi korespondencyjnej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski