Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach wybrany na kolejną kadencję

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach wybrany na kolejną kadencję

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W sobotę (25.09) w Domu Strażaka w Witanowicach spotkali się delegaci gminnych jednostek OSP, aby wziąć udział w XII zjeździe sprawozdawczo – wyborczym Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomicach.

Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach mł.bryg. Jacek Kolber.

Podczas obrad delegaci oraz goście wysłuchali sprawozdania Zarządu przedstawionego przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisława Zająca. Podkreślił, że w trakcie kadencji 2011-2016 gminne straże otrzymały z budżetu Gminy aż 2.500.000,00 zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie gotowości bojowej poszczególnych jednostek OSP oraz m.in. remonty i termomodernizacje remiz oraz zakup nowych samochodów dla jednostek OSP.

Po zatwierdzeniu wszystkich stosownych sprawozdań delegaci podjęli uchwałę o powołaniu nowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, który po ukonstytuowaniu się będzie pracował w następującym składzie:

Prezes – dh Stanisław Zając (OSP Lgota),
Wiceprezes – dh Tadeusz Mrowiec (OSP Witanowice),
Wiceprezes – dh Biliński Piotr (OSP Radocza),
Wiceprezes – dh Maciej Morwiec (OSP Tomice),
Skarbnik – dh Leszek Żak (OSP Radocza),
Sekretarz – dh Zbigniew Kwarciak (OSP Witanowice),
Członek Prezydium – dh Ryszard Dubel (OSP Zygodowice),
Członek Prezydium – dh Mateusz Stybak (OSP Woźniki),
Komendant gminny – dh Grzegorz Wojnowski (OSP Tomice),
Członkowie Zarządu – dh Dariusz Folga (OSP Woźniki), dh Antoni Kwarciak (OSP Witanowice),
dh Paweł Tomczyszyn (OSP Lgota), dh Paweł Kwarciak (OSP Witanowice), dh Michał Żmuda (OSP Zygodowce).

Delegaci wybrali również członków Komisji Rewizyjnej, w której pracować będą:

Przewodniczący – dh Szymon Putek (OSP Lgota)
Wiceprzewodniczący – dh Piotr Janus (OSP Witanowice)
Sekretarz – dh Michał Hereda (OSP Radocza)

Na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach delegowaniu zostali: dh Piotr Biliński (OSP Radocza), dh Antoni Kwarciak (OSP Witanowice), dh Maciej Mrowiec (OSP Tomice), dh Stanisław Zając (OSP Lgota).

Nowo wybrany Zarząd wybrał również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. Zostali nimi: dh Antoni Kwarciak (OSP Witanowice) i dh Stanisław Zając (OSP Lgota).