Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Z wizytą w gminie Tomice

Z wizytą w gminie Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (13.09) na zaproszenie Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, naszą gminę odwiedzili Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik.

Przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego wzięli udział w uroczystościach pod obeliskiem w Zygodowicach upamiętniającym amerykańskich lotników, poległych we wrześniu 1944 roku.

Wizyta była też doskonałą okazją do omówienia realizacji zadań dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Goście wraz z Wójtem odwiedzili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Woźnikach, gdzie zapoznali się szczegółowo ze sposobem jej funkcjonowania.

Blisko 2 mln. zł., w tym 1,6 mln dofinansowania pozwoliło nam utworzyć trzy miejsca, gdzie dzieci z naszej gminy otrzymają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie. Projekt ten pozwolił gminie na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi – podkreślił Wójt Witold Grabowski.

W trakcie pobytu na terenie naszej gminy goście zobaczyli także jeden z ważnych elementów wodociągu Tomice – Witanowice. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 1,5 mln zł, była możliwa do realizacji dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja wyniosła 778 tys. zł.

Nowa inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę ponad 2,8 tys. mieszkańców Gminy Tomice. Dzięki niej skończą się występujące, zwłaszcza latem, niedobory wody – powiedział Wójt Witold Grabowski.

Wójt Witold Grabowski zaprezentował też odwiedzającym naszą gminę szereg innych projektów, których realizacja była możliwa wyłącznie dzięki wsparciu udzielonego z Funduszy Europejskich. Tylko w tej kadencji do naszej gminy wpłynęło ponad 3,5 mln złotych, których zostały przekazane w ramach dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W trakcie rozmowy padły również deklaracje współpracy przy realizacji przyszłych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.