Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Tomice

Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (16.11) o godz. 15.00 rozpoczęła się XXXI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Radni przyjęli informację Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2016.2017, a także rozpatrzyli i przyjęli dziesięć projektów uchwał.

Rada zatwierdziła taryfy za zbiorowe w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalnym w Tomicach oraz taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach.
Jednocześnie radni ustali wysokość dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalnym w Tomicach w wysokości 0,40 zł (netto) do 1 m3 wody i 0,50 zł (netto) do 1 m3 ścieków.
Rada określiła także wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2018. Ich wysokość wzrosła o 2 procentowy wskaźnik inflacji.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Tomce do projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” obejmującego kilkadziesiąt samorządów województwa małopolskiego. Pozwoli to zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na odnawialne źródła energii.
Radni wyrazili również wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do Klastra Energii Wisła, którego partnerami będą: gmina Tomice, gmina Brzeźnica, gmina Spytkowice oraz firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. Utworzenie klastra energii odnawialnej ma na celu m.in. możliwość zapewnienia lepszej pozycji rankingowej przy ubieganiu się o środki finansowe do funduszy strukturalnych.

Rada Gminy Tomice podjęła uchwałę w sprawie uczczenia Jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice, w której wyrazili szacunek i uznanie dla danych pokoleń. Złożyli też podziękowanie osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji uroczystych obchodów Jubileuszu. Treść tej uchwały zostanie uroczyście odczytana podczas sesji Rady Gminy Tomice w dniu 6 grudnia br.

Ponadto radni dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023.