Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Z obrad XX sesji Rady Gminy Tomice

Z obrad XX sesji Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na piątek (14.10) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołał XX sesję Rady Gminy. Obrady odbyły się w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia 5 projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice jednogłośnie:

  • dokonała zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej, związanej z utworzeniem zespołu szkolno-przedszkolnego w Witanowicach w miejsce szkoły podstawowej,
  • dokonała zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, w związku z koniecznością aktualizacji danych o przepisach prawa regulujących działalność GOSP,
  • udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 4.007,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na rok 2017,
  • dokonała zmian w wydatkach i dochodach w Uchwale Budżetowej na rok 2016,
  • wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 zgodne ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Tomice oraz zmianami do uchwały budżetowej Rady Gminy Tomice.