Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Z obrad Rady Gminy Tomice

Z obrad Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (28.02) odbyła się siedemnasta sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Podczas obrad radni przyjęli informację Wójta gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Tomice.

Radni rozpatrzyli ponadto dziesięć projektów uchwał. Rada Gminy Tomice:

-wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie działki o powierzchni 0,4247 ha położonej w Tomicach z przeznaczeniem pod drogę gminną,
– zaliczyła 55 dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
– określiła pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Tomice oraz odpowiadającą im liczbę punktów,
-wprowadziła zmiany w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Tomice – zmiana wiąże się z udzieleniem dotacji, której wysokość określono na max. 50% kosztów kwalifikowanych brutto zadania, ale nie więcej niż 5.000,00 zł,
– rozpatrzyła 1 wniosek i kolejne 5 petycji mieszkańca gminy.

Podczas sesji oficjalnie pożegnano przechodzącą na emeryturę Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach Panią Marię Szydło.