Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wystartował Tomicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wystartował Tomicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W wyjątkowym dniu, bo 14 października, w święto Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się inauguracja Tomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Plany powołania uniwersytetu pojawiły się już przed dwoma laty, niestety sytuacja spowodowana pandemią, uniemożliwiła rozpoczęcie działalności.

W czwartek sala Ośrodka Kultury Gminy Tomice zapełniła się słuchaczami, którzy przybyli na pierwszy wykład, który wygłosił dr Konrad Meus z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zanim rozpoczęła się opowieść o historii Tomic, nastąpiła uroczysta inauguracja. Głos zabrała Dyrektor OKGT Aneta Homel, witając tomickich studentów oraz Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski. Potem koordynatorka Sona Knapczyk opowiedziała krótko o idei uczenia się przez całe życie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW), zasadach funkcjonowania oraz o kolejnych planowanych spotkaniach. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie indeksów nowym studentom. Po tej uroczystości odbył się wykład inauguracyjny pt. „Tomice w latach zaborów (1772-1918). Historie nieopowiedziane”.

Dr Konrad Meus zabrał słuchaczy w podróż w czasie, do znanych miejsc i ze  znanymi i zasłużonymi postaciami Tomic. Oczywiście głównym bohaterem stał się  hrabia Aleksander Gostkowski herbu Gozdawa, któremu Tomice zawdzięczają tradycję hodowli karpia. Jednak nie zabrakło także opowieści o wojennych losach mieszkańców, o społeczności żydowskiej, sporze tomicko-wadowickim, czy tomickich karczmach. Po wykładzie padło wiele pytań, widać, że temat lokalnej historii budzi duże zainteresowanie wśród studentów UTW.

Kolejny wykład odbędzie się 18 listopada, o godz. 18:00. Gościem będzie Iwona Niedźwiedź, która opowie o wyprawie na Kamczatkę. Zapraszamy wszystkich studentów, a także nowych słuchaczy, którzy mogą zapisać się w biurze OKGT.

SK