Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wypożyczalnia sprzętu rowerowego „Rowerem po Dolinie Karpia” już działa

Wypożyczalnia sprzętu rowerowego „Rowerem po Dolinie Karpia” już działa

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Od kilku dni w siedmiu punktach na terenie Doliny Karpia oraz w jednym punkcie u partnera słowackiego działają niekomercyjne wypożyczalnie sprzętu rowerowego utworzone w ramach realizacji mikroprojektu „Rowerem po Dolinie Karpia”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Każdy z punktów, z tym ten zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Tomicach, został wyposażony w dziesięć rowerów trekkingowych (pięć damskich oraz pięć męskich), dziesięć zapięć rowerowych oraz dwa siodełka dla dzieci. Przy każdym punkcie znajduje się stojak rowerowy z tablicą informacyjną, na której można znaleźć telefon kontaktowy do pracownika wypożyczalni.

Oczywiście nasze rowery można wypożyczać również w weekendy, dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego wypoczynku i wycieczek po naszej malowniczej Dolinie Karpia.

Wypożyczalnia sprzętu rowerowego „Rowerem po Dolinie Karpia” już działa

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W TOMICACH

 1. Wypożyczane rowery i/lub sprzęt rowerowy, zwane dalej „Sprzętem” są własnością Stowarzyszenia Dolina Karpia.
 2. Wypożyczalnia rowerów w Tomicach wypożycza Sprzęt na podstawie podpisanej umowy.
 3. Stowarzyszenie nie pobiera opłat za wypożyczany Sprzęt.
 4. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia Sprzętu osobom, co do których ma uzasadnione przypuszczenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego lub są niewiarygodne.
 5. Sprzęt można wcześniej rezerwować telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel.: 33 8233598, w soboty i niedziele pod nr tel.: 510-188-689.
 6. Sprzęt wypożyczany jest osobom pełnoletnim.
 7. Do podpisania umowy wypożyczenia jest potrzebny dowód osobisty lub paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 8. Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby, jednak nie dłużej niż 72 godziny.
 9. Wypożyczalnia rowerów w Tomicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00 oraz w soboty i w niedziele: 10.00 – 15.00 za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy. Wypożyczalnia jest czynna w okresie od kwietnia do października. Działalność wypożyczalni może zostać wydłużona o kolejne miesiące w ciągu roku o ile sprzyjają temu warunki pogodowe.
 10. Zwrot Sprzętu dokonywany jest najpóźniej do godz. 18.50 (poniedziałek-piątek) oraz 14.50 (sobota, niedziela).
 11. Wypożyczanie i zwrot Sprzętu odbywa się w miejscu wydania: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice .
 12. Sprawny technicznie Sprzęt w stanie niepogorszonym i znajdujący się w należytej czystości należy zwrócić w deklarowanym terminie. Zmiana terminu zwrotu jest możliwa tylko za zgodą pracownika wypożyczalni.
 13. Wypożyczalnia gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie i posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia sprawności roweru przed wypożyczeniem i złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 14. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony Sprzęt, zabrania się przekazywania Sprzętu osobom trzecim.
 15. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 16. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego Sprzętu.
 17. Osoba wypożyczająca Sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia Sprzętu do czasu jego zwrotu. Gdy Sprzęt ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości (w wysokości odpowiadającej kosztowi naprawy sprzętu lub odpowiadającej wartości utraconego sprzętu podanej mu przez pracownika wypożyczalni na podstawie faktury z warsztatu serwisowego) wraz z kosztami wypożyczenia do momentu zgłoszenia kradzieży wypożyczającemu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą znaczne, a jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku podpisywany jest protokół odmowy przyjęcia sprzętu i Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 18. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami w czasie, gdy sprzęt znajduje się w jego posiadaniu.
 19. W przypadku kradzieży Sprzętu wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję i Wypożyczalnię, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić Wypożyczalni.
 20. Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie.
 22. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 23. Wypożyczający jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru do wypożyczalni i odstawienia roweru w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.
 24. Wypożyczalnia rowerów nie jest dedykowana dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą w celu osiągania przez nich dochodów, poszerzania swojej oferty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przy wykorzystaniu rowerów będących własnością Stowarzyszenia Dolina Karpia.