Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Kultura / Woźniczanki my se nie lada – piękny jubileusz KGW Woźniki

Woźniczanki my se nie lada – piękny jubileusz KGW Woźniki

Opublikowano w dniu: w kategorii: Kultura   Wydarzenia  

Msza Św. odprawiona w sobotę (12.11) przez ks. proboszcza Tomasza Kalisza w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach rozpoczęła uroczystości 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Woźnikach oraz 30-lecia Zespołu Śpiewaczego „Woźniczanki”. Po niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy woźnickiej jednostki OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.

Po uroczystym obiedzie i przywitaniu przez prezes koła Irenę Woderską przybyłych gości m.in. Wojewodę Małopolskiego Józefa Pilcha, Starostę Wadowickiego Bartosza Kalińskiego, Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, radnych: Ireneusza Bałysa, Mariana Woderskiego i Antoniego Adamczyka, Sekretarz Gminy Tomice Ryszarda Góralczyka, sołtysa wsi Woźniki Jerzego Rzepę, Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Tomice Marię Paśnik, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach Lidię Wilk, Prezesa OSP Woźniki Szymona Klimeczko, Prezesa LKS Wikliniarz Woźniki Mariana Adamczyka, głos zabrał Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.
Wyrażając swój podziw dla tak wielu lat nieprzerwanej pracy na rzecz sołectwa, poprosił wszystkich o powstanie. Poinformował, że na wniosek Wójta Gminy Tomice, po pozytywnej opinii Wojewody Małopolskiego, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 4 maja 2016 r. Pani Wanda Karolina Wołek została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Pani Genowefa Maria NiesyczyńskaBrązowym Krzyżem Zasługi. Obu paniom odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych wręczył Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

Po tej uroczystej chwili nastąpiły życzenia. Wiele ciepłych i serdecznych słów oraz prezentów otrzymały tegoroczne jubilatki od zaproszonych gości. Składali je zarówno przedstawiciele władz, jak i organizacji działających na terenie sołectwa.

Przybliżając następnie zebranym jakże bogatą 70-letnią historię Koła Gospodyń Wiejskich w Woźnikach i 30-letnią historię Zespołu Śpiewaczego „Woźniczanki”, prezes Irena Woderska powiedziała m.in.:

„Dokładnie 70 lat temu, z inicjatywy pani Salomei Puc powstało w Woźnikach Koło Gospodyń Wiejskich, liczące wówczas 15 członkiń. Założycielka koła, pani Puc była też jego pierwszą przewodniczącą. Kolejnymi przewodniczącymi były: Bronisława Kociołek, Aniela Stańczyk, Anna Wójtowicz, Anna Klimeczko, Czesława Dubel, przez 24 lata Wanda Michałek, Maria Garus, a obecnie funkcję tą pełni przez 10 lat Irena Woderska. Na przestrzeni tych 70-ciu lat działalność koła obejmowała różne dziedziny życia wsi. Były to m.in.: udział w rozwoju gospodarczym, podnoszenie kwalifikacji rolniczych, opieka na dziećmi, a także kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych. Koło Gospodyń Wiejskich organizowało liczne kursy: szycia, haftowania, pieczenia, gotowania i układania kompozycji kwiatowych. Członkinie koła aktywnie włączały się w kultywowanie takich tradycji, jak: dożynki, spotkania opłatkowe, pieczenie ziemniaków, pokazy potraw wigilijnych i wielkanocnych oraz organizowanie wycieczek.
Wiadomo, że woźniczanie słyną z pracowitości i dobrej zabawy i nie brakuje kobiet z pięknymi głosami, dlatego też padł pomysł utworzenia grupy folklorystycznej. Pani Wanda Michałek i Pani Teresa Ogiegło założyły zespół i nazwały go „Woźniczanki”. Pierwszym instruktorem był pan Dec, potem pan Paweł Polak, Halina Zielińska, na krótko Edward Kruczek, a obecnie pani Elżbieta Szczygieł. Początki zespołu nie były łatwe, brak finansów i brak strojów. Ale przy wsparciu Urzędu Gminy i Ośrodka Kultury zaczęło się wszystko „kręcić”. Świadczy o tym nasza obecność na licznych uroczystościach i imprezach, na które nasz zespół jest zapraszany. (…) Podczas występów prezentujemy zwyczaje i obrzędy ludowe naszego regionu.”

Po przypomnieniu najważniejszych wydarzeń z dziejów Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Śpiewaczego, głos zabrał Wójt Gminy Tomice, który zauważył, że przez te wszystkie lata bardzo wiele pań działało w obu organizacjach na rzecz podtrzymywania tradycji i kultury na wsi. Dla ich też przygotował specjalne podziękowania i pamiątkowe statuetki z okazji pięknego jubileuszu. Otrzymało je aż 57 członkiń Koła i Zespołu.

W części artystycznej, na zakończenie uroczystości, zebranym zaprezentowały się na scenie dzieci z teatrzyki „Trele-Morele”  pod kierunkiem Agnieszki Sienkiewicz oraz same jubilatki, które w charakterystyczny dla siebie sposób bawiły zebranych przygotowanymi przyśpiewkami i scenkami rodzajowymi.

Materiał video: powiatlive.pl