Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wójt gminy Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Wójt gminy Witold Grabowski z wotum zaufania i absolutorium

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na piątek (.21.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Pawła Adamika dziewiąta sesja Rady Gminy Tomice. Jej obrady miały wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Tomice za rok 2018, przedłożonym przez Wójta Gminy Witolda Grabowskiego.

W debacie udział wzięli radni oraz jeden mieszkaniec, który zgłosił się do dyskusji. Po niej radni udzielili Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu wotum zaufania (13 głosów za, 1 głos wstrzymujący).

Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu, a po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzielili Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu jednogłośnego (14 głosów za) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za rok 2018.

Rozpatrując projekty uchwał Rada Gminy Tomice:
– wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Tomice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Spokojna w Tomicach,
– wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tomicach,
– udzieliła pomocy finansowej w wysokości 16.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
– udzieliła dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy w wysokości 50.000,00 zł na sfinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2023.