Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wielkie sprzątanie gminy podczas „Dnia Ziemi”

Wielkie sprzątanie gminy podczas „Dnia Ziemi”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W dniach 15 do 22 kwietnia przeprowadzono akcję sprzątania we wszystkich sołectwach Gminy Tomice. Na zaproszenie do udziału odpowiedziało większość organizacji pozarządowych (Ochotnicze Straże Pożarne wraz Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, firma „Kajaki na Skawie”), uczniowie ze szkół podstawowych, Sołtysi z Radami Sołeckimi oraz mieszkańcy.

Każda grupa została wyposażona w rękawice i worki zakupione przez Gminę.

Trwająca tydzień akcja pozwoliła na zebranie ponad tony śmieci zalegających przy drogach gminnych i powiatowych, w zagajnikach oraz wzdłuż brzegów Skawy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pomoc przy porządkowaniu naszej gminy.

Foto: ochotnicze straże pożarne, „KajakinaSkawie”