Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wakacyjne obrady Rady Gminy Tomice

Wakacyjne obrady Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (22.07) odbyła się nadzwyczajna XLVII sesja Rady Gminy Tomice. Radni podczas obrad rozpatrzyli trzy projekty uchwał.

Rada Gminy Tomice dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 oraz w wieloletniej prognozie finansowej – zmiany dotyczy m.in. zwiększenia wydatków na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Radoczy, zwiększenia wydatków na budowę infrastruktury rekreacyjnej w Woźnikach (pumptrack) oraz zwiększenia wydatków na remonty bieżące dróg.

Ponadto radni ponownie podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.040.097,00 zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych tj. budowy zbiorników wody pitnej w Witanowicach (realizacja w 2022 r.), budowy źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy (realizacja w latach 2023-2024,), systemu monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza (realizacja w 2023 r.) oraz projektu budowy zbiornika retencyjnego w Woźnikach (realizacja w 2024 r.).