Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (07.08) o godz. 8.00 odbyła się XXI sesja Rady gminy Tomice VIII kadencji. Po dłużej przerwie radni znów obradowali, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, w sali Ośrodka kultury Gminy Tomice. Po przyjęciu informacji Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym, Rada rozpatrzyła osiem projektów uchwał.

Radni jednogłośnie:
– dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025;
– wyrazili zgodę na odpłatne nabycie przez gminę Tomice części działki w Witanowicach z przeznaczeniem pod tereny sportowo-rekreacyjne;
– w związku z realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot kosztów przewozu, ustali na rok szkolny 2020/21 średnią cenę za litr paliwa w gminie Tomice;
– przyjęli „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019-2027”, w którym ujęto zadania realizowane z budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach, budżetu Gminy Tomice oraz środków pozabudżetowych, przy uwzględnieniu aktualnych warunków technicznych i ekonomicznych;
– wyrazili wolę zawarcia porozumienia z gminą Wadowice przy aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Wadowice;
– przyjęli aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice”;
– uznali za bezzasadną petycję mieszkańca gminy dotyczącą uzupełnienia protokołu z XVII sesja Rady Gminy Tomice oraz zmiany formy protokołów z sesji Rady Gminy Tomice.